Detalii despre cele mai importante hotărâri luate, joi, de Guvern, pentru români şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 4 mai 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Proiectul de lege prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe simple, pe perioada vacanței parlamentare din iulie-august 2023, în domenii care fac obiectul legilor ordinare.
Principalele domenii de abilitare ale Guvernului sunt: finanțe și economie, dezvoltare lucrări publice și administrație, afaceri interne, sănătate, transporturi și infrastructură, sport, cultură, cercetare, investiții și proiecte europene, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023- 2024
Executivul a aprobat cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023-2024.
Astfel, pentru educația timpurie (creșe și grădinițe) este alocat un număr de 665.000 locuri.
Pentru învățământul primar sunt prevăzute 933.000 locuri, iar pentru învățământul gimnazial cu frecvență la zi sunt prevăzute 813.000 locuri. Pentru învățământul liceal – clasa a IX-a sunt prevăzute 134.000 de locuri pentru învățământul de zi, la care se adaugă 9.500 de locuri pentru învățământ seral şi cu frecvență redusă. Totodată, 16.000 de locuri sunt alocate pentru clasa a XI-a, învățământ seral.
Pentru învățământul profesional, anul I, sunt finanțate 60.000 locuri și 600 de locuri pentru stagii de pregătire practică. Pentru învățământul terțiar non-universitar (postliceal) sunt prevăzute 36.023 de locuri.
Pentru învățământul de artă, nivel primar și gimnazial, sunt prevăzute 21.500 de locuri; pentru învățământul sportiv, nivel primar și gimnazial: 15.500 de locuri; pentru învățământul sportiv suplimentar –cluburi sportive școlare: 53.000.
Pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă, nivel primar și gimnazial și programului „A doua şansă”, inclusiv cel organizat în penitenciare, sunt finanţate 30.000 de locuri.
Pentru învățământul special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare sunt finanțate 30.450 de locuri.
Pentru învățământul superior/granturi de studii au fost alocate un număr de 108.774 de locuri, din care 63.472 de locuri pentru studii universitare de licență, 36.566 pentru studii universitare de master, 3.336 pentru studii universitare de doctorat, iar 5.400 pentru rezidențiat.
Pentru românii de pretutindeni, sunt prevăzute 1.900 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 7.065 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 800.
Pentru cetățenii străini, au fost alocate 1.800 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 4.360 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 1.710.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
Programul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare continuă și în anul 2023,  potrivit unei Hotărâri de Guvern aprobată în ședința Executivului de astăzi.
De acest sprijin vor beneficia elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie. Pentru acest an venitul brut lunar pe membru de familie s-a majorat de la 250 de lei la 500 de lei, urmare a evoluției indicelui prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică în perioada 2022-decembrie – 2004-iunie.
De asemenea, în anul 2023 se impune modificarea modelului bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare. Măsura este necesară astfel încât bonurile valorice emise în anul 2022 și anulate să nu fie folosite în anul curent. Din motive de siguranță, în fiecare an, acest model se modifică, în sensul schimbării culorii și seriei.  Astfel, în anul 2023, pentru securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi roz.
Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:
a) pentru desktop – procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minim 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1920 x 1080; tastatură, mouse optic; cameră WEB;
b) pentru laptop sau notebook, ultrabook sau dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240GB; diagonală minimum 14“; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră WEB.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desemnarea, organizarea şi operaționalizarea Autorității Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România
Actul normativ reglementează cadrul general de organizare și operaționalizare a Autorității Competente pentru Serviciul Public Reglementat din România, denumit în continuare PRS.
Astfel, Agenția Spațială Română, denumită în continuare ROSA, este desemnată Autoritate PRS Competentă, pentru România și nominalizată ca Punct de Contact pentru Serviciul Public Reglementat PRS.
De asemenea, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) este desemnat administrator tehnic al sistemului informatic și de comunicații pentru operaționalizarea PRS. STS, în calitatea de autoritate desemnată de securitate. Implementarea sistemului informatic și de comunicații pentru PRS, garantează: continuitatea furnizării serviciilor; autenticitatea informațiilor vehiculate; securitatea informațiilor vehiculate.
Componenta PRS din cadrul programului Galileo prezintă avantajul că răspunde necesităților de securitate a aplicațiilor sensibile bazate pe sistemul global de radionavigație prin satelit. Totodată, Serviciul Public Reglementat dezvoltat în cadrul programului Galileo, constituie baza de realizare a unor noi servicii specializate.   
În domeniul civil, PRS are aplicabilitate pentru serviciile publice specifice ordinii și siguranței publice, situațiile de urgență, supravegherea și controlului frontierei de stat, autoritatea vamală, sincronizarea rețelelor energetice sau de comunicații, etc.
Accesul industriei românești la tehnologiile PRS va permite fabricarea de receptoare, module de securitate și dezvoltarea de servicii suport.
Utilizatorii PRS sunt reprezentați de instituțiile și autoritățile care asigură, de exemplu, servicii publice specifice ordinii și siguranței publice, prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, supravegherii și controlului frontierei de stat, autorității vamale, servicii de ambulanță.
Informații suplimentare: Uniunea Europeană, în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană (ESA), a dezvoltat în domeniul radionavigației prin satelit sistemele EGNOS, Galileo Copernicus, implementate în cadrul programelor reglementate succesiv prin regulamentele europene.
Modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo, accesul la PRS este gratuit pentru statele membre, dar strict reglementat atât la nivel european cât și la cel național și este gestionat de către o Autoritate PRS Competentă (CPA) desemnată la nivelul fiecărui Stat Membru.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuției financiare voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anul 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, în anul 2023
Executivul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care va fi implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.
Schema se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, iar impactul bugetar este de 29.700.000 lei, reprezentând echivalentul a maxim 6.001.200 euro.
Beneficiarii pot fi producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli persoane juridice.
Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp și să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp. Cuantumul maxim al ajutorului este de 3.000 euro/ha și se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Depunerea cererilor se va realiza până la data de 31 mai inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 1 iunie - 21 noiembrie inclusiv.
Documentele justificative, respectiv copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, se vor depune până la data de 29 noiembrie inclusiv.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de cartof de consum", în anul 2023
Executivul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum", în anul 2023.
Scopul vizează acordarea unui sprijin pentru susținerea producției de cartof de consum. Suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obține sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obțină o producție minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.
Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:
• să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
• să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
• să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
• să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.
Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:
a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
d) producătorii agricoli persoane juridice.
Pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
g) declarații pe propria răspundere.
Cererea de înscriere în program trebuie depusă începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până cel târziu data de 19 mai, inclusiv.
Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Direcțiile Agricole Județene transmit situația centralizatoare la MADR – DGBFFE - până la data de 5 decembrie inclusiv.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale -pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2023-2025
Prin actul normativ se aprobă Planul Național de paturi pentru perioada 2023-2025, în vederea asigurării dreptului la ocrotirea sănătății.
Astfel, având în vedere contextul epidemiologic internațional şi naţional, faptul că proiectele spitalelor regionale se estimează a fi finalizate după anul 2025, cât și limitarea impactului bugetar asupra bugetului FNUASS, hotărârea prevede începând cu data de 1 iulie 2023, diminuarea numărului actual de 119.579 de paturi la 117.284 paturi la nivel naţional pentru perioada 2023-2025.
Numărul total de paturi aprobat anual la nivel național reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum şi cu sanatoriile şi preventoriile, din România, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.
Numărul de paturi de spital la nivel naţional a scăzut de la 136.341 în anul 2010 la 119.579 paturi în perioada 2017-2022, pentru a se atinge media la nivel european, nivel care se menține în continuare până la 30 iunie 2023.
De asemenea, este reglementată modalitatea în care se va face detalierea, anual, pe județe a numărului total de paturi aprobat la nivel național, respectiv prin ordin al ministrului sănătății cu acordul prealabil al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, respectiv al ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, publicat în Monitorul Oficial al României.
Numărul total de paturi aprobat la nivel naţional prevăzut nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, numărul de paturi din penitenciarele spital, precum şi numărul de paturi pentru îngrijiri paliative.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor -Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a unei donaţii privind un imobil din proprietatea privată a Total Asset Management S.R.L.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1" - LOT 2 – Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54+700 şi DN 5 km 40+000", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna"
Actul normativ aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”. Patinoarul va avea o suprafață desfășurată totală de 12.008 mp, cu o capacitate de aprox. 2.180 locuri. În cadrul patinoarului se vor desfășura competiții naționale și internaționale, antrenamente ale echipelor de hochei seniori și juniori, patinaj artistic.
Valoarea totală a investiției este de 314.731.000 lei, iar durata de execuție este de 24 luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Rusăneşti, judeţul Olt
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
Prin implementarea Planului de acțiune pe perioada 2023-2024 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024 se urmărește dezvoltarea unui sistem de includere a unor mecanisme de migrație temporară, atât în perioada menționată cât și pe termen lung, inclusiv prin măsuri de facilitare a admisiei străinilor pe teritoriul național.
Măsurile propuse în materie de admisie vor contribui la acoperirea deficitului existent pe piața forței de muncă, încadrarea studenților şi cercetătorilor, dezvoltarea turismului românesc pe plan extern, valorificarea potențialului turistic concomitent cu dezvoltarea industriei turistice la nivel național, creșterea economică.
Un cadru clar și bine pus în aplicare privind căile legale de intrare în UE, printr-un sistem de vize eficient, va contribui la reducerea factorilor care stimulează intrarea și șederea ilegală, contribuind la creșterea securității frontierelor europene, precum și a siguranței fluxurilor de migranți.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
III. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Crearea premiselor necesare lansării ghidurilor de finanţare pentru: - investiţii de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orăşeneşti ş imunicipale din Prioritatea 2 – Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate;- investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi (spitale judeţene/judeţene de urgenţă şi monospecialitate) din Prioritatea 4 - Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi
Memorandum vizează accelerarea proceselor și crearea premiselor pentru:
Ø avizarea și adoptarea ordonanței de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri alocate în cadrul Programului Sănătate;
Ø publicarea ghidurilor solicitantului aferente Priorităților 2 și 4 din Programul Sănătate;
Ø lansarea celor două apeluri de proiecte;
Ø evaluarea cererilor de finanțare;
Ø contractarea proiectelor selectate;
Ø implementarea la timp a măsurilor incluse în Programul Sănătate;
Ø diminuarea riscurilor privind dezangajarea unor valori din alocarea Programului Sănătate;
Ø diminuarea riscurilor cu privire la neimplementarea în timp util a proiectelor depuse în cadrul celor 2 apeluri și suportarea cheltuielilor neeligibile de la Bugetul de stat.

2. MEMORANDUM cu tema: Prospectarea poziţiei părţii ungare în privinţa deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei în zona localităţilor Beba Veche (România)-Kilbekhaza (Ungaria)
Memorandumul propune aprobarea derulării unor consultări preliminare informale, la nivel de experţi, cu autoritățile ungare, în vederea determinării eventualului amplasament al unui punct de trecere a frontierei, în zona localităților Beba Veche (România) – Kubekhaza (Ungaria).
Deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei dintre România și Ungaria va avea ca efect intensificarea schimburilor economice, culturale, educative, sportive, descurajarea traficului ilegal de orice fel, precum și un grad sporit de securitate a frontierelor.
În vederea înființării punctului de trecere a frontierei este necesar să se încheie un acord bilateral pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenției dintre România și Republica Ungară privind controlul traficului rutier și feroviar,, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, semnat la București la 21 decembrie 2006.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei instituţionale a delegației României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului Interreg VI-A România-Ungaria
Actul normativ a fost aprobat.

IV. NOTE


1. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente SPRIJINULUI MATERIAL ACORDAT CATEGORIILOR DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC DE DEPRIVARE MATERIALĂ ŞI/SAU RISC DE SĂRĂCIE EXTREMĂ, PRIN MĂSURA TEMPORARĂ ,,SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA", aprobat prin Memorandum în şedinţa Guvernului din data de 09 martie 2023
Guvernul a luat act de această notă de informare ce include calendarul procedurilor realizate de autoritățile române pentru rambursarea din fonduri europene a unei părți din finanțarea necesară derulării măsurii de sprijin destinată persoanelor vulnerabile.
Sprijinul constă în acordarea sumei de 250 de lei o dată la două luni sub forma unor tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau asigurarea unei mese calde.
Cuprinsă în pachetul guvernamental ”Sprijin pentru România” această măsură se aplică în perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2023. Finanțarea necesară este de 6,2 miliarde de lei și va fi acoperită jumătate de la bugetul de stat, jumătate din fonduri europene.
Prin Nota de informare, MIPE a prezentat pașii necesari și termenele de realizare a acestora pentru decontarea din POAD 2014-2020 și PoIDS 2021-2027 a sumei de 3,1 miliarde de lei din fonduri europene.

2. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Memorandum în şedinţa Guvernului din data de 11 ianuarie 2023
Guvernul a luat act de nota de informare privind calendarul demersurilor făcute de autorități în vederea acordării sprijinului pentru persoanele vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, după modificarea și completarea de către Comisia Europeană a regulamentelor aferente.
Astfel, ca urmare a acestor modificări, Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital Uman 2014-2020 din cadrul MIPE a inițiat modificarea de program operațional care vizează crearea unei noi axe prioritare pentru decontarea din FSE a sprijinului categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.
Propunerea de modificare a Programului operațional Capital Uman 2014-2020 a fost agreată informal cu serviciile Comisiei Europene şi a fost transmisă oficial spre aprobarea CE prin sistemul SFC în data de 26 aprilie 2023.
Ulterior aprobării de către serviciile Comisiei Europene a modificării de program operațional, Autoritatea de management pentru Programul operațional Capital Uman 2014-2020 va lansa apelul pentru decontarea din FSE a sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie şi va deconta din FSE sumele plătite de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, cu termen de realizare 30 iulie 2023.

3. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul lansării apelurilor de proiecte în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027 (PEO) şi în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială (PoIDS)
Cele două programe au fost aprobate de Comisia Europeană în luna decembrie 2022, iar Ministerul Investițiilor ș Proiectelor Europene (MIPE) a realizat o serie de demersuri pentru demararea implementării măsurilor ce vor beneficia de sprijin financiar prin intermediul acestor programe.
Astfel, a fost operaționalizată aplicația informatică MySMIS2021/SMIS2021+ ca unică platformă de gestionare a fluxului de documente între sistemul de management și control și structurile publice și private care implementează operațiuni finanțate din programe cu finanțare nerambursabilă.
Apoi, MIPE a publicat pe pagina sa de web, în 15 februarie, calendarul estimativ de lansări ale apelurilor de proiecte, a fost aprobată OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor aferente Politicii de coeziune 2021-2027 și a fost publicat, pe 24 martie, Ghidul Solicitantului Condiții Generale pentru programele „Educație și Ocupare” și, respectiv, „Incluziune și Demnitate Socială”.
De asemenea, au fost elaborate drafturile de Ghid al Solicitantului Condiții Specifice pentru un număr de 10 apeluri de proiecte ce sunt publicate în consultare publică în perioada 3-5 mai.

4.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare 31 martie 2023
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – coordonator al procesului de descentralizare – prin structurile sale de specialitate, a elaborat și promovat legislația specifică în domeniul descentralizării, a păstrat permanent legătura cu toate ministerele implicate și a furnizat asistență și consiliere persoanelor desemnate din cadrul ministerelor în acest proces.
Față de progresele modeste înregistrate în domeniu de la data ultimei Note de informare prezentate în Guvern în data de 02 iunie 2022, pentru atingerea unui rezultat concret al obiectivului specific prevăzut în cadrul Programului de guvernare 2021-2024, Secțiunea Administrație Publică, care vizează reluarea și consolidarea procesului de descentralizare a competențelor către administrația publică locală, se impune convocarea Comitetului Tehnic Interministerial pentru Descentralizare (CTID).
Potrivit art. 82 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”Pentru coordonarea generală a procesului de descentralizare funcționează Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, condus de ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice, în calitate de coordonator al reformei administrației publice. Din Comitetul tehnic interministerial fac parte și reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale”.
Nu în ultimul rând, este necesară și oportună analiza în cadrul CTID a respectării de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a prevederilor art. 80 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în ceea ce privește coordonarea metodologică a exercitării competențelor care au fost deja descentralizate către autoritățile administrației publice locale și elaborarea standardelor de calitate și, după caz, de cost.

5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Diculeşti, judeţul Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Diculeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru" al Judeţului Vâlcea (UM. 0353), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze o subunitate de pompieri în localitatea Diculeşti
Guvernul a luat act de această notă.

6.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti, satul Cojani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj (U.M. 0237), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Târgu Cărbuneşti, satul Cojani
Guvernul a luat act de această notă.

7. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Fălticeni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă" Suceava
Guvernul a luat act de această notă.

8. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Pişchia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat" al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Pişchia
Guvernul a luat act de această notă.

9. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Biled, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Biled în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Biled
Guvernul a luat act de această notă.

10.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Gohor, judeţul Galaţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Gohor în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu" al judeţului Galaţi (U.M. 0403), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Gohor
Guvernul a luat act de această notă.

11.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Costeşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei Costeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui
Guvernul a luat act de această notă.

12.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Giulvăz, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Giulvăz în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Giulvăz
Guvernul a luat act de această notă.

V. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9772
Diferența 0.0006
Zi precendentă 4.9766
USD
Azi 4.606
Diferența -0.0230
Zi precendentă 4.629
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 14-06-2024
Monede Crypto
1 BTC = 307172.90RON
1 ETH = 15961.13RON
1 LTC = 364.15RON
1 XRP = 2.19RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.03%
6 luni: 6.05%
12 luni: 6.06%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17861.11 0.41%
BET-BK 3317.88 0.43%
BET-FI 58806.46 -0.12%
BET-NG 1261.70 0.30%
BET-TR 38906.57 0.40%
BET-TRN 37854.97 0.40%
BET-XT 1522.47 0.51%
BET-XT-TR 3264.29 0.50%
BET-XT-TRN 3182.52 0.50%
BETAeRO 1060.88 0.63%
BETPlus 2648.89 0.56%
RTL 39246.40 0.44%

Opinii

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Profesorul Mircea Coșea

Prin prisma alegerilor. Mircea Coșea: Răul pe care l-au făcut se șterge foarte, foarte greu

”România se află într-un moment pe care nu l-a...

Prof. Mircea Coșea

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel