Şedinţă de Guvern, 6 iunie. Proiecte importante pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Ședință de Guvern / FOTO: Gov.ro
Ședință de Guvern / FOTO: Gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 iunie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Reţeaua Procurorilor Generali ai Curţilor Supreme Judiciare din Uniunea Europeană (NADAL), pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 262/2015 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

4.PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului-cadru privind înfiinţarea Alianţei Solare Internaţionale(ISA), semnat de România în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la data de 3 decembrie 2023

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 1 martie 2024 şi la Bruxelles la 6 martie 2024, între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, la Acordul de contribuţie dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

3. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Drum Expres Focșani-Brăila", județele Vrancea şi Brăila

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda"

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut, în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Spitalului din Bulevardul Timişoara nr. 101E Sector 6, Municipiul Bucureşti

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu nr. 1, judeţul Olt" (PRIMĂ LECTURĂ)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bonţida, judeţul Cluj

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2023 şi la Paris la 25 martie 2024 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România"

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind includerea şi, respectiv, comasarea unor poziţii în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006, actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Craiova şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Caracal

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind Înscrierea unui bun imobil în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, valorii de inventar şi a codului de clasificaţie, după caz pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de transmitere a acestuia în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a unei unităţi de cult

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din Timişoara

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 13 iunie 2024

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 383 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Olt, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Agenţia Naţională Antidrog, ca urmare a reevaluării

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea, actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vlaşca" al judeţului Giurgiu

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Judeţul Satu Mare, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi comasării

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi comasarea numărului MF 38992 la numărul MF 121046, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în aceeaşi carte funciară

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare asupra Societăţii ROMAERO S.A. Bucureşti - în insolvenţă, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Williams Samuel Owen"

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii persoanelor cazate în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice, fără adăpost şi cu dizabilităţi

IV. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale

2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății

4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii

5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor reglementări în domeniul transporturilor şi infrastructurii

6. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

7. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul afacerilor externe (PRIMĂ LECTURĂ)

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Depunerea candidaturii României pentru a organiza cea de-a XVIII-a ediţie, de iarnă, a Festivalul Olimpic al Tineretului European la Braşov-2027

VI. NOTE

1. NOTĂ privind privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local Tuzla, judeţul Constanţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea a două terenuri, în suprafaţă de 3.051 mp, respectiv 1.155 mp, din domeniul public al comunei Tuzla, judeţul Constanţa, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9763
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9766
USD
Azi 4.6356
Diferența -0.0046
Zi precendentă 4.6402
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-06-2024
EUR flag1 EUR = 4.9763 RON
USD flag1 USD = 4.6356 RON
GBP flag1 GBP = 5.9010 RON
CHF flag1 CHF = 5.2368 RON
AUD flag1 AUD = 3.0913 RON
DKK flag1 DKK = 0.6671 RON
CAD flag1 CAD = 3.3791 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0294 RON
NOK flag1 NOK = 0.4384 RON
SEK flag1 SEK = 0.4440 RON
XAU flag1 XAU = 347.0661 RON
Monede Crypto
1 BTC = 300936.01RON
1 ETH = 16533.52RON
1 LTC = 342.57RON
1 XRP = 2.29RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.01%
6 luni: 6.04%
12 luni: 6.05%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17945.67 -0.42%
BET-BK 3340.69 -0.54%
BET-FI 59082.89 -0.12%
BET-NG 1274.69 0.06%
BET-TR 39087.78 -0.41%
BET-TRN 38031.53 -0.41%
BET-XT 1530.46 -0.46%
BET-XT-TR 3281.13 -0.45%
BET-XT-TRN 3198.96 -0.45%
BETAeRO 1079.40 -0.48%
BETPlus 2659.55 -0.43%
RTL 39414.27 -0.41%

Opinii

Uniunea Europeană / FOTO:

Analiză: România, nicio şansă la un eventual Campionat European al învingerii inflaţiei

România este ţara UE cu cea mai mare rată a...

Analistul economic Adrian Negrescu

De ce România are cea mai mare inflație din UE. Adrian Negrescu: Explicația este simplă

Conform datelor Eurostat, cele mai scăzute...

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Comunicate de presa

E-commerce în România este în plină explansiune

IMM-urile în focus: Cum să îți crești afacerea prin e-commerce

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private...

În farmacie
IMM INVEST

IMM PLUS: FNGCIMM va gestiona un plafon suplimentar de garantare

FNGCIMM va gestiona un plafon suplimentar de...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel