Cât este subvenţia la motorină pentru fermieri, în 2023. Decizia Guvernului

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Fermierii vor primi o reducere a accizei pentru motorină.

În şedinţa de Guvern de joi, 26 ianuarie, a fost aprobată hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Actul normativ stabilește condițiile pentru acordarea, și în acest an, a ajutorului de stat fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizată în agricultură.

Pentru anul 2023, subvenția care se acordă fermierilor ca ajutor de stat, sub formă de rambursare, este de 1,529 lei/litru. De asemenea, în anul 2023, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Suma alocată asigură achitarea ajutorului de stat determinat la plată și neachitat în ultimul trimestru al anului 2022 de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și plățile aferente anului 2023.

 

Citeşte şi: Deciziile zilei pentru români, la Palatul Victoria. Află tot ce s-a decis în şedinţa de Guvern

 

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la Bucureşti, la 29 octombrie 2020
Memorandumul de Înțelegere privind capabilitatea de transport strategic aerian (SAC MoU) a fost semnat de România la data de 30 iulie 2008, pe baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a deplinelor puteri eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. SAC MoU a fost ratificat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132 din 14 octombrie 2008, aprobată de către Parlamentul României prin Legea nr. 114 din 2009.
Documentul a fost modificat prin Amendamentul 1, privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC MoU), ca urmare a modificărilor apărute în derularea Inițiativei, cu precădere, retragerea Italiei. 
Amendamentul Doi a apărut ca o necesitate, mai ales din perspectiva reformei agențiilor NATO. Totodată, a fost instituit, prin Amendament, și Fondul de Incidente Aviatice, care va fi folosit pentru a răspunde nevoilor imediate de a proteja activele proprietate ale programului NATO de Management al Transportului Strategic Aerian, încărcătura cargo, pasagerii, precum și personalul.

II. ORDONANȚE


1. ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Actul normativ modifică art.11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii în sarcina autorităților a obligației legale de a executa inclusiv lucrări de întreținere curentă, pe lângă cele de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport rutier pe care o administrează.
Din categoria lucrărilor de întreținere curentă, care sunt importante în menținerea drumului în stare de confort și siguranță a circulației rutiere, fac parte: plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materialele aduse de viituri, curățirea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și podețelor, spălarea și vopsirea indicatoarelor de circulație, văruirea plantațiilor și a accesoriilor, deszăpezirea manuală și mecanică, și altele.
Aceste lucrări sunt foarte importante în menținerea drumului în stare de confort și siguranță a circulației rutiere.

2. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Se înființează Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, comisie formată din membri care nu fac parte din Comisia Națională a Monumentelor Istorice, comisiile zonale ale monumentelor istorice, în vederea eficientizării procesului de soluționare a contestațiilor cu privire la propunerile Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice/comisiilor zonale și eliminării unor potențiale incompatibilități în rândul membrilor acestor comisii.
Astfel, Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Patrimoniului Cultural Imobil va funcționa în baza propriului regulament de organizare și funcționare, care se va aproba prin ordin al ministrului culturii și va fi formată din 9 membri
Comisia va analiza și va soluționa motivat contestațiile privind mai multe categorii de acte emise de către Ministerul Culturii direct, sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz, potrivit prevederilor legislației în vigoare, cum ar fi: comunicări privind declanșarea procedurii de clasare/declasare, ordinele de clasare/declasare sau răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea. 
Cheltuielile aferente funcționării Comisiei se vor asigura din bugetul aprobat Ministerului Culturii.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Actul normativ stabilește condițiile pentru acordarea, și în acest an, a ajutorului de stat fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizată în agricultură.
Pentru anul 2023, subvenția care se acordă fermierilor ca ajutor de stat, sub formă de rambursare, este de 1,529 lei/litru.
De asemenea, în anul 2023, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Suma alocată asigură achitarea ajutorului de stat determinat la plată și neachitat în ultimul trimestru al anului 2022 de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și plățile aferente anului 2023.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Prin actul normativ se asigură protecția personalului şi implicit a operatorilor economici, în perioadele neacoperite cu comenzi sau contracte a operatorilor economici cu capital majoritar și/sau integral de stat din industria naţională de apărare.
Astfel, pentru anul 2023, fondurile prevăzute pentru finanțarea numărului mediu maxim de personal de 1.600 salariați, sunt în cuantum de 100 de milioane lei şi sunt prevăzute în bugetul Ministerului Economiei. Suma este necesară pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://www.economie.gov.ro/florin-spataru-ministrul-economiei-industria-de-aparare-ramane-prioritara-in-2023-am-aprobat-nucleul-pentru-industria-de-aparare-pentru-continuarea-activitatii-si-mentinerea-in-circuitul-productiv-a-specialistilor-in-domeniu

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti, la 12 decembrie 2022
Acordul cadru detaliază instituțiile din România și Elveția, responsabile cu implementarea contribuției elvețiene, modalitatea și principiile de implementare a contribuției, precum și ariile tematice în care se vor dezvolta Măsurile suport. 
Prin acest Acord, România va beneficia de 221,5 milioane franci elveţieni (peste 1 miliard de lei) din contribuția financiară nerambursabilă aprobată de Parlamentul elveţian pentru coeziune economică şi socială pentru unele state membre ale Uniunii Europene, în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale din UE. 
Obiectivele contribuției financiare sunt: 
 promovarea creșterii economice și a dialogului social, reducerea șomajului în rândul tinerilor, 
 gestionarea migrației și sprijinirea integrării; creșterea siguranței și securității publice
 protejarea mediului și a climei
 consolidarea sistemelor sociale
 implicarea civică și transparența. 
Aceste fonduri vor fi alocate prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, un program bilateral de implementare.
Perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente măsurilor suport se încheie la 3 decembrie 2029. 
Elveția va avea dreptul de a vizita, monitoriza, examina, audia și evalua toate activitățile și procedurile legate de Implementarea măsurilor suport, după cum consideră Elveția că este relevant.  

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
Potrivit Hotărârii aprobate, plafonul alocat al garanțiilor care pot fi emise pentru anul 2023, în cadrul programului ”Noua casă”, este de 1,5 miliarde lei. 
Finanțarea se acordă în lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de 66.500 euro pentru locuințe al căror preț este de maximum 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%, și 119.000 euro pentru locuințe al căror preț este de maximum 140.000 euro, în acest caz avansul solicitat fiind de 15%.
De la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii decembrie 2022 au fost acordate 330.875 de garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de 31,3 miliarde lei.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind deschiderea Punctului Internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivți, Ucraina şi pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ prevede redeschiderea punctului de trecere a frontierei Racovăț-Diakivți, închis în anul 2010 deoarece nu îndeplinea cerințele necesare unui punct de trecere a frontierei externe. Se prevede deschiderea pentru traficul internațional de persoane, în regim de trafic pietonal și rutier, inclusiv autobuze, inclusiv cu marfă, cu program de funcționare permanent. 
Operaționalizarea noului regim de funcționare a punctului internațional de trecere a frontierei de stat se va realiza gradual, într-o primă etapă urmând a fi deschis pentru trecerea camioanelor fără încărcătură și a cisternelor cu combustibil, iar ulterior, în funcție de crearea condițiilor de infrastructură necesare, și pentru tranzitul altor tipuri de vehicule și de mărfuri.
Posturile necesare efectuării controlului pentru frontiera de stat, respectiv controlul mărfurilor, vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Poliția de frontieră Română, Autoritatea Vamală Română și pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Cheltuielile de personal, pentru dotări și alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituție care desfășoară activități în punctul de trecere a frontierei, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare anual aprobate, potrivit legii, prin bugetul fiecărui ordonator principal de credite.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii, semnat la Havana la 18 octombrie 2022
Acordul de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății se încheie pentru o perioadă de cinci ani și va fi reînnoit, în mod automat, pentru perioade succesive de cinci ani.
Acordul contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul sănătății între România și Republica Cuba și stabilește domeniile și modalitățile de cooperare, aranjamentele specifice pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului, precum și aranjamentele administrative și financiare. De asemenea, Acordul prevede înființarea unui Grup de lucru cu scopul evaluării activităților de cooperare și al stabilirii priorităților de cooperare.
Acordul a fost semnat de ministrul sănătății,  Alexandru Rafila, și omolgul său cubanez, cu ocazia vizitei în Republica Cuba a delegaţiei Ministerului Sănătății din România.
Potrivit acordului, România și Cuba vor coopera, conform reglementărilor în vigoare din cele două state, în domenii precum:
•        Medicamente generice și esențiale, inclusiv vaccinuri și asistență pentru aprovizionarea cu medicamente
•        Prevenirea, supravegherea și controlul bolilor netransmisibile, inclusiv diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, cancerul, precum și reducerea factorilor de risc a acestor
•        Serviciile de sănătate publică
•        Politicile farmaceutice
•        Rezistența antimicrobiană
•        Autorizarea medicamentelor și dispozitivelor medicale  
•        Accesul populației la asistență medicală, inclusiv acoperirea universală cu servicii de sănătate
La data intrării în vigoare a Acordului, vor fi abrogate normativele privind colaborarea dintre România și Cuba în domeniul sănătății şi al ştiinţelor medicale, respectiv HG nr. 572/1996, precum și HG nr. 99/1974.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă" Suceava (UM 0925 Suceava)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM0663 Drăgăşani)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 105133 şi trecerea acestuia, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (UM 0654 Craiova)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 2362 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 578 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unei construcții aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
Actul normativ asigură corelarea normelor metodologice cu completările și modificările aduse Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea corespunzătoare a programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în condiții de eficiență. 
Astfel, normele metodologice se completează corespunzător cu modificările prevăzute de art. 8 alin. (13), respectiv art. 10 alin. (2) din Legea nr.152/1998, conform cărora se impune obligativitatea transmiterii, lunar, a unei situații centralizate a sumelor rezultate din recuperarea investiției și virate de administratorii locuințelor către ANL și se stabilește formula de calcul a valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", Tronson 1
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, precum şi transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeași carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. ANALIZE


1. ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii
Actul normativ aduce la justa valoare nivelul indemnizațiilor de maternitate, prin raportarea bazei de calcul pentru indemnizația de maternitate în cazul persoanelor fără venituri sau care realizează venituri din activităţi independente, la veniturile pentru care se plăteşte contribuţia de asigurări de sănătate şi cele înscrise în declaraţiile care vor constitui baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale inclusiv pentru indemnizaţiile de maternitate. Astfel, o persoană care se va asigura opţional la 3 salarii minime brute pe ţară, poate beneficia de o indemnizaţie brută lunară de 7.650 de lei.

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea militară între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, reprezentat de Ministerul Apărării
Actul normativ a fost aprobat.

2. MEMORANDUM cu tema: Modificarea calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Memorandum în ședința Guvernului din data de 11 ianuarie 2023
Actul normativ a fost aprobat.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9729
Diferența 0.0013
Zi precendentă 4.9716
USD
Azi 4.5749
Diferența 0.0104
Zi precendentă 4.5645
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 23-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9729 RON
USD flag1 USD = 4.5749 RON
GBP flag1 GBP = 5.9082 RON
CHF flag1 CHF = 5.1357 RON
AUD flag1 AUD = 3.0311 RON
DKK flag1 DKK = 0.6665 RON
CAD flag1 CAD = 3.3238 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4155 RON
SEK flag1 SEK = 0.4257 RON
XAU flag1 XAU = 354.1460 RON
Monede Crypto
1 BTC = 302439.04RON
1 ETH = 15741.13RON
1 LTC = 328.80RON
1 XRP = 2.70RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.80%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18650.120.33%
BET-BK3469.060.15%
BET-FI60947.490.02%
BET-NG1331.170.15%
BET-TR40747.050.33%
BET-TRN39636.220.33%
BET-XT1592.410.28%
BET-XT-TR3426.200.28%
BET-XT-TRN3339.430.28%
BETAeRO1049.57-0.26%
BETPlus2756.270.32%
RTL41025.630.33%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel