Şedinţă de Guvern, 5 octombrie. Decizii importante pentru români. Află detalii

DCBusiness Team |
Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 5 octombrie 2022.

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului lnvestEU, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcționarea Băncii de Investiții şi Dezvoltare S.A. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea adresei poştale, a codului de clasificaţie şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului cu nr.MF150344, aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Păduri 2030

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900, Sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900, lotul 2 km 69+000-km 85+300"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare dane RO-RO - Port Bazinul Nou Galaţi"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achizitie simulator de zbor FFS AIRBUS A320"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea detaliilor pentru conexiunea între Autostrada Timişoara-Moraviţa (RO) şi Autostrada Belgrad - Vatin (RS), semnat la Timişoara la 23 iunie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.8 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei suprafeţe de teren de 10,2234 ha aflată în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a restituirii acesteia către persoane îndreptățite, precum şi trecerea unei suprafețe de 5,094 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafață, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi al plăţii pentru tinerii fermieri

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ca fiind de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfășurării în România a celei de-a șasea ediţii a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3 - 5 noiembrie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea Palatului Administrativ - Instituţia Prefectului judeţul Sibiu"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe din blocul 3A nr. 10,Str. Sporturilor, Cartier Episcopiei, municipiul Buzău, judeţul Buzău, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventor ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului National al Audiovizualului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 150

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind datele de identificare şi elementele de individualizare ale creanței care face obiectul preluării de către Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societății Transbordare Vagoane Marfă SA - în faliment

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 240

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 135

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 1108 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 3352 aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2734 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Borcea, judeţul Călăraşi şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 752 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Naţionale ,,Aeroportul Internațional Timisoara - Traian Vuia" S.A., schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi din acestea şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi plata parţială a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200 mii metri steri (cv.130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire de către Guvernul României

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi instituțiilor din subordine/coordonare

MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind înființarea în cadrul Secretariatului General al Guvernului a unei structuri pentru asigurarea executării hotărârilor pronunțate de CEDO prin care s-a constatat încălcarea Convenției ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici din România

MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis - Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului; Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului Român

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării

MEMORANDUM cu tema: Donarea unui pachet de bunuri de resort medical aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Guvernul Republicii Moldova, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV- 2

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 30 de posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POIM, POT, PNRR) din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri in scopul realizării obiectivelor naţionale în domeniul tehnologiilor avansate

 

NOTE

NOTĂ privind stadiul condiției favorizante CT4.6 Cadru de politică strategic naţional pentru sănătate

NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba-Iulia în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr.115981, respectiv 115982 Alba-Iulia din domeniul public al Municipiului Alba-Iulia în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea ministerului de resort şi concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica" S.A., pentru realizarea obiectivului de investiţii de utilitate publică şi interes naţional ,,Deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220 kV d.c. Mintia - Alba-Iulia/Alba-Iulia - Şugag, LEA 220 kV d.c. Cluj Floreşti - AlbaIulia/Alba-Iulia - Gâlcea "

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judetean Buzău, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Judeţului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA în scopul construirii sediului Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Buzau in vederea desfășurării activităților de interes național în condiţii optime

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâriprivind trecerea unui teren situat în municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr.52, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia Generală de Protecţie Internă

 

RAPOARTE

RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2021

 

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/v26k.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9764
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9763
USD
Azi 4.6687
Diferența 0.0062
Zi precendentă 4.6625
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 22-04-2024
EUR flag1 EUR = 4.9758 RON
USD flag1 USD = 4.6712 RON
GBP flag1 GBP = 5.7677 RON
CHF flag1 CHF = 5.1247 RON
AUD flag1 AUD = 3.0068 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.4040 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0302 RON
NOK flag1 NOK = 0.4241 RON
SEK flag1 SEK = 0.4281 RON
XAU flag1 XAU = 354.4765 RON
Monede Crypto
1 BTC = 308044.29RON
1 ETH = 15021.08RON
1 LTC = 397.80RON
1 XRP = 2.49RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.07%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16922.14 0.50%
BET-BK 3112.75 0.53%
BET-FI 59813.65 -0.14%
BET-NG 1207.38 0.19%
BET-TR 35111.39 0.50%
BET-TRN 34302.11 0.50%
BET-XT 1440.78 0.41%
BET-XT-TR 2955.84 0.41%
BET-XT-TRN 2892.56 0.41%
BETAeRO 1057.38 0.20%
BETPlus 2499.80 0.45%
RTL 37161.81 0.49%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel