Şedinţă de Guvern, 21 iunie. Deciziile zilei la Palatul Victoria

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Sedinta de Guvern
Sedinta de Guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 iunie 2024.

I.    PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului în temeiul Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay la 10 decembrie 1982, privind conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii marine în zonele din afara jurisdicţiei naţionale, adoptatla New York la 19 iunie 2023, semnat de România la New York la 20 septembrie 2023

2.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de personae vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru autorizarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări şi a Serviciului Român de Informaţii, să achiziţioneze autovehicule necesare desfăşurării activităţilor structurilor din cadrul acestora

6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă

7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea etichetării cheltuielilor bugetare şi cheltuielilor fiscale pentru bugetarea verde

8.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

9.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicităţii şi a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entităţile care nu sunt înscrise în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară

10.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale

11.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

12.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific şi alte măsuri fiscale

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.119/2019, şi pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.502/2018, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.119/2019

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil situat in Oraşul Siret, Judeţul Suceava, ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Autorităţii Vamale Române

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea, codului de clasificaţie, denumirii şi elementelor-cadru de descriere tehnică si actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Baia Sprie, precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind modificarea Anexei la Hotarârea Guvernului nr. 152/2024 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plății contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2023

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării"

10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900", sector Centura Nord km 0+000 - km 52 + 770, Lot 3 km 39+000 - km 47+600

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,DN 73C km 44+800 - km 55+000, Curtea de Argeş -Tigveni, Lot 1 ", judeţul Argeş

15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea unor construcţii din imobilele respective din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Constituţionale

19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (PRIMA LECTURĂ)

20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Bordei Verde, judeţul Brăila

22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj, trecerea imobilului 370 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al judeţului Sălaj, modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2002 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România

24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1108/2001 privind exceptarea unilaterală a cetăţenilor canadieni, islandezi, norvegieni, elveţieni şi japonezi de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România începând cu data de 1 ianuarie 2002

25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare

26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României

27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 153514 şi M.F. 153515, actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 59300 şi M.F. 153516, comasarea acestora la poziţia M.F. 153516, ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară, precum şi modificarea codului de clasificare a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui

29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita

30.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului cu nr. M.F. 34236, M.F. 99391, M.F. 153471, M.F. 153472 şi M.F. 153473, precum şi comasarea acestora la poziţia M.F. 153473, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

IV.    ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară Ia dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

V.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru încheierea de către autorităţile de management, responsabile cu gestionarea Programelor Regionale 2021-2027, a contractelor pentru executarea instrumentelor financiare finanţate din aceste programe cu Banca Europeană de Investiţii, respectiv cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN

2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

3.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne pentru luna iunie 2024 la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

4.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale şi modificarea limitelor de credite de angajament în luna iunie 2024, pentru Ministerul Afacerilor Interne

5.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare şi credite de angajament aprobată pentru bugetul FNUASS pe luna iunie 2024

6.    MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobate pentru luna IUNIE 2024 pentru Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare

7.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna iunie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

8.    MEMORANDUM cu tema: Efectuarea de redistribuiri în cadrul limitei de credite bugetare aprobată pe luna iunie 2024 pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

9.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite de bugetare aprobate pe luna iunie 2024 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia din subordinea Ministerului Justiţiei

10.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea prin redistribuire în cadrul titlurilor de cheltuieli a limitelor de credite de angajament si credite bugetare aprobate pe luna iunie 2024 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

VI.    NOTE

1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Isaccea în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public al oraşului Isaccea în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi

VII.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 4 iniţiative legislative

VIII. INFORMARE

1.    INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.187/2024 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9709
Diferența 0.0017
Zi precendentă 4.9692
USD
Azi 4.567
Diferența 0.0202
Zi precendentă 4.5468
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 22-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9709 RON
USD flag1 USD = 4.5670 RON
GBP flag1 GBP = 5.8970 RON
CHF flag1 CHF = 5.1374 RON
AUD flag1 AUD = 3.0560 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3295 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0290 RON
NOK flag1 NOK = 0.4199 RON
SEK flag1 SEK = 0.4279 RON
XAU flag1 XAU = 354.6908 RON
Monede Crypto
1 BTC = 309491.39RON
1 ETH = 16016.15RON
1 LTC = 334.76RON
1 XRP = 2.72RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18662.07-0.47%
BET-BK3465.59-0.48%
BET-FI60983.24-0.58%
BET-NG1332.27-0.14%
BET-TR40776.67-0.47%
BET-TRN39664.75-0.47%
BET-XT1592.20-0.48%
BET-XT-TR3425.99-0.48%
BET-XT-TRN3339.21-0.48%
BETAeRO1047.87-0.69%
BETPlus2757.43-0.46%
RTL41064.51-0.47%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel