Rompetrol Rafinare - performanțe operaționale remarcabile în 2018, în condiții de piață volatile

DCBusiness Team / 27 feb 2019 / 18:41
Rompetrol
Rompetrol

Rompetrol Rafinare, parte a Grupului KMG International, a înregistrat în 2018 performanțe operaționale remarcabile pentru cele două rafinării – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, dar și pentru Divizia de Petrochimie de pe platforma industrială Midia, pe fondul creșterii volatilității pieței de profil, în special în ultimul trimestru al anului trecut.

Cu sprijinul Grupului și a unicului său acționar - KazMunayGas, compania și-a continuat anul trecut trendul pozitiv început în 2015, pe fondul investițiilor majore realizate în perioada 2007-2013 pentru creșterea și modernizarea unităților de producție din România. Astfel, au fost obținute 22 de noi recorduri istorice, dintre care jumătate la rafinăria Petromidia.

“Anul 2018 a devenit un punct de referință pentru istoria de 40 de ani a rafinăriei Petromidia – materii prime procesate, produse obținute, gradul de utilizare a capacităților de prelucrare, reducerea pierderilor tehnologice, îmbunătățirea indicelui de eficiență energetică sau peste 2 milioane de ore fără incidente. De 11 ani construim împreună și în această perioadă am reușit să creștem activitățile și operațiunile de pe platforma Petromidia, împreună suntem pregătiți pentru noi provocări, care ne motivează și ne asigură puterea necesară pentru a merge mai departe”, declară Yedil Utekov, director general Rompetrol Rafinare.

 

Indicatori Consolidați*

 

2018

2017

%

Cifra de afaceri brută

USD

5.259.166.505

4.151.088.337

27%

EBITDA

USD

152.956.649

210.727.761

-27%

Rezultat net

USD

(23.068.476)

20.705.457

N/A

Nota: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Pe fondul creșterii prețurilor și a produselor petroliere comercializate anul trecut, Rompetrol Rafinare a atins anul trecut o cifra brută de afaceri de 5,26 miliarde USD, în creștere cu 27% peste indicatorul consemnat în 2017.

Independent de activitățile de producție ale companiei, rezultatele financiare consolidate înregistrate în 2018 au fost influențate în principal de volatilitatea ridicată a mediului de piață al petrolului și gazelor naturale, scăderea majoră a marjei brute de rafinare în ultimul trimestru al anului – de la 55,2 USD/tonă în T4 2017 la 40,7 în T4 2018, dar și de contextul economic general din România și regiune (curs valutar, regim fiscal, etc). 

Rezultatul operațional (EBITDA) s-a diminuat cu 27% în 2018 - de la 210,7 milioane USD în 2017 la 153 milioane USD, iar rezultatul net consolidat consemnat a fost unul de negativ de 23 milioane USD față de 2017, când s-a obținut un indicator pozitiv de circa 21 milioane USD.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie cel mai mare exportator de produse petroliere al României, cantitățile livrate la export de diviziile de rafinare şi petrochimie către subsidiarele KMG Internațional în Bulgaria, Moldova și Georgia și către partenerii din regiunea Mării Negre majorându-se anul trecut cu 27%, până la un nivel de 1,7 miliarde USD.

Compania este unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat al României, aportul său în 2018 ridicându-se la 1,5 miliarde USD, cu aproximativ 300 de milioane USD peste contribuția din 2017.

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar

 

2018

2017

%

Cifra de afaceri brută

USD

4.464.215.781

3.479.314.807

28%

EBITDA

USD

146.958.807

164.431.901

-11%

Rezultat net

USD

17.858.371

8.774.525

104%

Indicator operațional

       

Materii prime prelucrate - Petromidia

kt

5.925

5.662

5%

Materii prime procesate - Vega

kt

406

373

9%

Vânzări carburanți intern

kt

2.215

2.128

4%

Vânzări carburanți export

kt

2.229

2.111

6%

Nota: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele societatii Rompetrol Rafinare SA care se refera la activitatea rafinariilor Petromidia si Vega

Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare s-a ridicat la peste 4,46 miliarde USD în 2018, înregistrând o creștere de 28% comparativ cu anul precedent, în linie cu evoluția cotațiilor internaționale la materiile prime și produse petroliere, dar și a volumelor obținute de unitățile de producție.

În ciuda rezultatelor operaționale și de producție istorice, rezultatele financiare ale activității de rafinare în anul 2018 au fost influențate negativ de condițiile de piată nefavorabile, în special din trimestrul IV, marje care au afectat rezultatul anual al segmentului.  

Evoluția marjelor de rafinare la nivel internațional, volatilitatea și diferența din materiile prime și produsele petroliere, revizia din ultimul trimestru al anului au generat și o scădere de 3% a marjei brute de prelucrare a unității din Năvodari față de 2017, respectiv 15% în cazul marjei nete de rafinare.

Rafinăria Petromidia Năvodari a înregistrat anul trecut 11 noi recorduri operaționale, cu niveluri istorice atinse la materiile prime procesate (5,92 milioane de tone), produse petroliere obținute (5,78 milioane tone), producția de benzine (1,36 milioane tone) și motorine (2,75 milioane tone), combustibil pentru avioane (317 mii tone), randamente de produse albe (86,2%), gradul de utilizare a capacității de rafinare (91,98%). La acestea se adaugă cele privind îmbunătățirea indicelui de eficiență energetică – EEI (96,1) și reducerea pierderilor tehnologice (0,83% wt.). 

În cei 40 de ani de activitate, rafinăria a consemnat pe fondul investițiilor majore o continuă dezvoltare a activităților sale de producție. De exemplu, de la o cantitate de materie primă procesată în 1979 (momentul punerii în funcțiune) de 1,26 milioane tone la 3,82 milioane tone în 2007 (momentul preluării de către KazMunayGas), respectiv 5,66 milioane în 2017 și 5,92 milioane tone anul trecut.

În același timp, producția de carburanți (benzine, motorine) a avut o evoluție similară, atât calitativ – de la produse non-euro, Euro 1 (5.000 părți per milion sulf) la Euro 5 (10 părți per milion sulf), cât și cantitativ – de la 560 mii tone în 1979, la 2,53 milioane în 2007, 4 milioane în 2017 și 4,1 milioane tone anul trecut.

În 2018, vânzările totale de carburanți au fost de 4,44 milioane tone, în creștere cu 5% față de volumul comercializat în 2017, jumătate dintre aceștia fiind livrați pe piață internă.

Înființată în 1905, rafinăria Vega Ploiești a consemnat pentru 2018 un număr de 8 recorduri istorice – materie primă procesată, produse obținute (bitum, solvent, hexan), gradul de utilizare a capacității de rafinare, pierderi tehnologice și indicele de eficiență energetică.

Astfel, unitatea din Ploiești a prelucrat anul trecut o cantitate de 406 mii tone, în creștere cu 9% față de indicatorul din 2017. Această evoluție s-a reflectat și în principalele produse obținute – bitum (peste 100 mii tone), hexan ( 84,5 mii tone) și solvenți (43,5 mii tone).

Vega funcționează în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia -  Năvodari, cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Segmentul de petrochimie*

Indicator financiar

 

2018

2017

%

Cifra de afaceri brută

USD

202.703.696

191.326.498

6%

EBITDA

USD

(17.953.048)

(5.304.452)

238%

Rezultatul net

USD

(37.441.748)

(12.977.684)

189%

Indicator operațional

       

Propilenă procesată

kt

143

134

7%

Etilenă procesată

kt

60

64

-6%

Total vânzări din producția proprie

kt

190

189

0%

Nota: segmentul de petrochimie include activitatea de petrochimie din Rompetrol Rafinare SA si activitatea Rompetrol Petrochemicals SRL

Divizia de petrochimie a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 202,7 milioane USD, în creștere cu 6% față de nivelul consemnat în perioada similară din 2017. În prezent, aceasta este singura unitate care produce polimeri în România.

Rezultatele financiare au fost puternic afectate anul trecut în principal de condițiile nefavorabile de piață și volatilitatea ridicată ale prețurilor materiei prime și produselor petrochimice, marjele de petrochimie pe segmentul de LDPE/HDPE fiind cele mai reduse din ultimii 7 ani.

Astfel, rezultatul operațional (EBITDA) consemnat anul trecut a fost în continuare unul negativ, de circa 18 milioane USD. În același timp, rezultatul net a fost unul negativ, de 37,4 milioane USD.

Divizia de Petrochimie a rafinăriei a reușit anul trecut o majorare cu circa 3% a materiilor prime procesate (propilenă, etilenă), de la 199 mii tone în 2017 la 203 mii tone. Ținând cont de contextul nefavorabil, divizia de petrochimie și-a redus cu 6% etilena procesată – materie primă asigurată din import, necesară instalațiilor de polietilene de joasă și înaltă densitate.

În același timp, compania și-a majorat cu 7% propilena procesată, această materie primă fiind furnizată de rafinăria Petromidia.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă și polietilene din România. Strategia dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziție competitivă pe piața internă, dar și pe cele regionale – Zona Mării Negre și a Mării Mediterane, Europa Centrală și de Est.

Segmentul de distribuție*

Indicator Financiar

 

2018

2017

%

Cifra de afaceri brută

USD

3.087.282.427

2.453.396.882

26%

EBITDA

USD

23.314.904

52.903.421

-56%

Rezultatul net

USD

(3.063.490)

27.493.675

N/A

Indicator Operațional

       

Cantități carburanți - retail

kt

714

693

3%

Cantități carburanți - en-gros

kt

1.248

1.191

5%

Cantități GPL vândute

kt

424

363

17%

Nota: Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas

Cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de distribuție s-a ridicat la peste 3 miliarde USD în 2018, în creștere cu 26% în comparație cu rezultatul înregistrat în 2017.

Rezultatele financiare au fost afectate în 2018 de evoluția cotațiilor internaționale la carburanți - care s-au apreciat cu 21% în cazul benzinei Euro 5 și cu 30% în ceea ce privește motorina Euro 5, cursul valutar – RON/USD și contextul economic general.

De exemplu, în ultimul trimestru al anului, cotațiile internaționale s-au majorat în medie cu 16% pentru motorină și 2% pentru benzină, iar pe fondul deprecierii de 4% a cursului valutar (RON/USD) impactul în prețul carburanților comercializați intern a fost de 6% pentru benzină și 21% la motorină.

Aceste schimbări de piată au fost determinate de presiunea ridicată asupra marjelor segmentului de distribuție, prețurile la pompă urmând trendul crescător al creșterii macroeconomice, cu toate acestea nu au putut fi asimilate pe deplin la nivelul consumatorilor finali.

Rompetrol Downstream și Rompetrol Gas și-au majorat cu 6% volumul total de produse livrate, până la un nivel de 2,38 milioane tone (benzine, motorine, gaz petrolier lichefiat). Vânzările de carburanți pe segmentul retail și en-gros au crescut în 2018 cu 3%, respectiv 5% față de volumele din 2017.

Rompetrol Downstream a continuat anul trecut programul de extindere a rețelei de distribuție carburanți și, totodată, a  programului de rebranding al benzinariilor, ajungând la finele lui 2018 la 918 unități, față de 807 puncte de comercializare în 2017 (rețeaua de stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi).

* Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L. si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

* Rezultatele consolidate prezentate sunt preliminare, neauditate, iar raportarea a fost realizata conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

*Informatiile continute in acest raport sunt furnizate la data prezentului raport si pot face obiectul actualizarii, revizuirii, modificarii sau schimbarii fara notificare prealabila. Analiza modului de transpunere in situatiile financiare a tranzactiilor economice ale societatii aferente exercitiului financiar 2018 va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare, motiv pentru care informatiile prezentate, pot suferi modificari atat din punct de vedere valoric, cat si al modului de prezentare si incadrare.Departamentul de Relații Publice și Comunicare

KMG International

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.926
Diferența -0.0019
Zi precendentă 4.9279
USD
Azi 4.1031
Diferența 0.0159
Zi precendentă 4.0872
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 21-04-2021
EUR flag1 EUR = 4.9260 RON
USD flag1 USD = 4.1031 RON
GBP flag1 GBP = 5.7173 RON
CHF flag1 CHF = 4.4735 RON
AUD flag1 AUD = 3.1665 RON
DKK flag1 DKK = 0.6624 RON
CAD flag1 CAD = 3.2582 RON
HUF flag1 HUF = 0.0136 RON
JPY flag1 JPY = 0.0379 RON
NOK flag1 NOK = 0.4905 RON
SEK flag1 SEK = 0.4846 RON
XAU flag1 XAU = 234.7214 RON
Monede Crypto
1 BTC = 228366.20RON
1 ETH = 10007.34RON
1 LTC = 1127.45RON
1 XRP = 5.65RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.67% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.59%
6 luni: 1.68%
12 luni: 1.74%
EURIBOR:
3 luni: -0.5380 %
6 luni: -0.5130 %
12 luni: -0.4730 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri
Poduri

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy