Îngheţarea tarifelor RCA, pe agenda şedinţei de Guvern de miercuri, 5 aprilie. Află detalii

DCBusiness Team |
Data publicării:
Sedință de guvern
Sedință de guvern

Guvernul României urmează să ia o decizie privind plafonarea tariferor RCA. 

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, îngheţarea temporară a tarifelor poliţelor RCA.

Măsura va fi decisă prin aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiect se propune "îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referinţă de către ASF în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări".

"Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor inclusiv ca urmare a inflaţiei şi a luării în calcul a ultimului tarif de referinţă publicat de către ASF în luna martie 2023", se precizează în document.

 

Lista actelor normative aflate pe agenda şedinţei de miercuri, 5 aprilie, a Guvernului României

 

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul roman cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română -ASFR şi de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER şi de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii .,Modernizarea şi dezvoltarea Portului Mineralier Galaţi"
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru constituirea, aprobarea structurii şi modul de funcţionare al Comitetului de Supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării ulterioare a sistemului de garanţie-returnare
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, vecinătăţilor şi valorii de inventar ale unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi evaluării, precum şi divizarea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, litera c), din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şipentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar în urma reevaluării, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Universităţii din Oradea, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele Fonduri Voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund) și Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor cu nr. MF 106134, 115082 şi 152341 aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 152341 în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 102770 de la UM 0514 Mizil la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (UM 0460 Râmnicu Vâlcea)
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Livada, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ,,Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa, Arad şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 739 situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Oraşul Aninoasa, Judeţul Hunedoara
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Tomeşti, judeţul Harghita
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Ciceu, judeţul Harghita
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

III. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Combaterea evaziunii fiscale în domeniul agroalimentar
2. MEMORANDUM cu tema: Constituire grup de lucru interinstituţional în vederea evaluării stadiului punerii în aplicare a Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) şi actualizării PNIESC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice

V. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 iniţiative legislative

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind sarcina stabilită în şedinţa Guvernului din data de 24.03.2023 privind termenul de finalizare și recpţionare a lucrărilor de investiţii aferente părţii din imobilul 813 care a fost transmis din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerul Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, precum şi o asumare din partea autorităţii locale pentru finalizarea lucrărilor

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9771
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.977
USD
Azi 4.6535
Diferența 0.0132
Zi precendentă 4.6403
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 24-06-2024
EUR flag1 EUR = 4.9771 RON
USD flag1 USD = 4.6535 RON
GBP flag1 GBP = 5.8883 RON
CHF flag1 CHF = 5.2157 RON
AUD flag1 AUD = 3.0942 RON
DKK flag1 DKK = 0.6674 RON
CAD flag1 CAD = 3.3984 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4414 RON
SEK flag1 SEK = 0.4427 RON
XAU flag1 XAU = 353.6146 RON
Monede Crypto
1 BTC = 292046.49RON
1 ETH = 15780.11RON
1 LTC = 334.59RON
1 XRP = 2.21RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.02%
6 luni: 6.04%
12 luni: 6.05%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 18234.81 1.07%
BET-BK 3399.96 0.91%
BET-FI 58920.93 -0.42%
BET-NG 1292.41 1.08%
BET-TR 39699.95 1.04%
BET-TRN 38628.62 1.04%
BET-XT 1553.66 0.92%
BET-XT-TR 3329.69 0.90%
BET-XT-TRN 3246.41 0.91%
BETAeRO 1074.87 -0.11%
BETPlus 2699.49 0.98%
RTL 40071.90 1.12%

Opinii

Uniunea Europeană / FOTO:

Analiză: România, nicio şansă la un eventual Campionat European al învingerii inflaţiei

România este ţara UE cu cea mai mare rată a...

Analistul economic Adrian Negrescu

De ce România are cea mai mare inflație din UE. Adrian Negrescu: Explicația este simplă

Conform datelor Eurostat, cele mai scăzute...

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Comunicate de presa

Guvernul a aprobat introducerea în România a salariului minim european

Legea privind stabilirea salariilor minime...

Inflație / Grafică: DCBusiness

Inflaţia ar putea duce România într-o criză financiară (Sondaj)

Românii sunt de părere că ţara noastră s-ar...

Tractor pe câmp / Foto: Freepik

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
NoMy - smt4.3.1
pixel