Şedinţă de Guvern, 19 decembrie. Proiectele zilei - Află detalii

DCBusiness Team / 19 dec 2022, 07:14

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 decembrie 2022.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, în suprafaţă de 630 mp, trecut în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitie ,,Amenajare pasaj pietonal subteran - Intersecţie DN1 cu Str. Panduri (Predeal)"'
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente", aflate pe raza localităţilor Priseaca, Scorniceşti şi Tătuleşti, din judeţul Olt
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ - Secţiunea I: Târgu Mureş – Miercurea Nirajului km 0+000 - km 22+000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4km)", judeţul Mureş
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Târgu Mureş -Târgu Neamţ - Secţiunea III: Leghin - Târgu Neamţ km 181+195 (89+000)- km 211+107 (118+912)", judeţele Neamţ şi Iaşi
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale- CERONAV, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN1 (zona Tureni)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul
11.localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României, pentru anii 2021- 2023, necesare formatelor de lucru din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru realocarea unei sume de bani pentru Schema de ajutor de stat Ucraina în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii nr. 879 / 2018 privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" prin Centrul de transfuzie sanguină Bacău, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Stadion "Gheorghe Hagi", din municipiul Constanţa, strada Primăverii, nr.2-11, judeţul Constanţa, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr.2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa"
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" - condiţie esenţială în specializarea academică a viitorilor politişti"
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN la proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - aparat central
30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Reabilitare, modernizare şi dotare Centru de îngrijiri paliative, municipiul Arad, judeţul Arad"
31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, Bdul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara"
32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion deţinere 500 locuri - Construire, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"
33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Tuşnad, judeţul Harghita
34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare
37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027

III. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului expres Salonta (RO) şi Bekescsaba – Mehkerek (H)"

IV. NOTE


1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului laşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor situate în municipiul laşi, şoseaua Sărăriei nr. 17, din domeniul public al municipiului laşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu" din laşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Ibăneşti judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Ibăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţiei al Judeţului Vaslui

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/xVN7

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9024
Diferența -0.0124
Zi precendentă 4.9148
USD
Azi 4.4632
Diferența -0.0520
Zi precendentă 4.5152
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 02-02-2023
EUR flag1 EUR = 4.9024 RON
USD flag1 USD = 4.4632 RON
GBP flag1 GBP = 5.4966 RON
CHF flag1 CHF = 4.9026 RON
AUD flag1 AUD = 3.1780 RON
DKK flag1 DKK = 0.6590 RON
CAD flag1 CAD = 3.3577 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0346 RON
NOK flag1 NOK = 0.4476 RON
SEK flag1 SEK = 0.4316 RON
XAU flag1 XAU = 280.1298 RON
Monede Crypto
1 BTC = 106656.69RON
1 ETH = 7499.74RON
1 LTC = 449.44RON
1 XRP = 1.85RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.17%
6 luni: 7.52%
12 luni: 7.88%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12260.18 0.76%
BET-BK 2332.75 0.72%
BET-FI 49698.03 -0.05%
BET-NG 912.06 0.64%
BET-TR 23846.47 0.76%
BET-TRN 23727.41 0.76%
BET-XT 1066.78 0.68%
BET-XT-TR 2062.12 0.68%
BET-XT-TRN 2052.51 0.68%
BETAeRO 885.49 0.81%
BETPlus 1831.64 0.75%
RTL 27332.14 0.79%

Opinii

Analistul face o analiză a rezervelor / Foto: Freepik

Cât de pregătită este România pentru frigul care se anunță

Dumitru Chisăliță, expert în energie, face o...

Adrian Negrescu
Sunt trei factori care vor determina această evoluție

Prețul benzinei. Adrian Negrescu spune ce se va întâmpla de luna viitoare

Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0