Şedinţă de Guvern, 31 august. Proiecte importante pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:
Şedință de Guvern
Şedință de Guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 31 august 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 25 mai 2023

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind prevenirea şi reducerea poluării din spaţiul rural în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2023

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023


II. PROIECTE DE ORDONANȚE


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenția şi depistarea precoce a diabetului

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional "Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor


III. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3˄2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice
 

IV. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate de tragicul eveniment produs în data de 26 august 2023, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului «Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre - Marea Neagră» cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de Nord a portului Constanţa", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare de drum şi a Podului istoric ,,Academician Mihai Pop" din domeniul public al Municipiului Sighetu Marmaţiei şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov km 13+800 - km 42+850,km 54+050 - km 128+250", judeţul Argeş şi judeţul Braşov

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 49 mp, aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico - Militară ,,Cantacuzino" din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud - Lot 3, Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centura Sud; Sector 2 km 0+000-km 2+500 aferent Centura Nord"

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru plata cotizaţiei anuale a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce decurge din calitatea de membru cu drepturi depline la asociaţia Panta Rhei, aferentă anului 2023

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale bunurilor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor bunuri din domeniului public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui în domeniul public al municipiului Vaslui, judeţul Vaslui

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea codului de clasificaţie, a denumirii şi a datelor de identificare, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia, precum şi comasarea poziţiilor cu nr. M.F. 153279 şi nr. M.F. 156305 la poziţia cu nr. M.F. 153279

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 165434 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj - Napoca din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, precum şi modificarea anexelor nr. 1 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, a codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii şi actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MF 150352 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii şi a descrierii tehnice a bunului identificat cu numărul MF 149993, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru, şi transmiterea unei părţi din bunul imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în domeniul public al Comunei Miroslava, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Supralărgire bretea de legătură între Şoseaua de Centură VO DN28D şi DC28, Comuna Miroslava, judeţul Iaşi"

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1160/2011 privind aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la Proiectul "Celula Europeană pentru achiziţii de servicii satelitare"

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 1175 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2371 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 813 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

 

V. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru reglementarea unei măsuri fiscal-bugetare

Potrivit proiectului de act normativ, în cursul anului 2023, unitățile administrativ-teritoriale pot garanta împrumuturile contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat, pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Noile reglementări sunt promovate pentru pregătirea în condiții optime a asigurării continuității serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în sezonul rece 2023 -2024.

2. ANALIZA referitor la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea si completarea altor acte normative în domeniul sănătătii

5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE GUVERN pentru modificarea Legii nr. 152/2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor
 

VI. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea etapelor de parcurs de către autorităţile române pentru a permite plata contribuţiei României la Uniunea Europeană pentru acordarea de sprijin (asistenţă macrofinanciară +) Ucrainei pentru 2023, conform Regulamentului (UE) 2022/2463 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2022 de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistentă macrofinanciară +)

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Principatul Andorra pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor

3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea celei de-a 5-a ediţii a Conferinţei Cercetătorilor Procesului Bologna (Future of Higher Education - Bologna Process Researchers' Conference), la Bucureşti, în perioada 25-26 martie 2024

4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea acordului privind conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii marine în zonele din afara jurisdicţiei naţionale şi eliberarea deplinelor puteri
 

VII. NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Ţibăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza" al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Ţibăneşti, judeţul Iaşi

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dumitreşti, judeţul Vrancea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Dumitreşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al judeţului Vrancea (U.M.0367), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Dumitreşti

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vlădeni, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vlădeni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza" al judeţului Iaşi (U.M. 0253), şi construirea unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vlădeni, judeţul Iaşi

4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Mihăileşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu" al judeţului Buzău (U.M. 0196), în vederea construirii unui sediu în care sa funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Mihăileşti

5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Topolog, judeţul Tulcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Topolog în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Delta" al Judeţului Tulcea (U.M. 0337), în vederea înfiinţării unei subunităţi de pompieri în comuna Topolog

6. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Băleni, judeţul Dâmboviţa, în scopul adoptării de către acesta a unui hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Băleni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Basarab I" al judeţului Dâmboviţa (U.M. 0448), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Băleni

7. NOTĂ privind transmite e unei cereri către Consiliul Local Secuieni, judeţul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Secuieni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin ENE" al judeţului Bacău, în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Secuieni
 

VIII. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 inițiative legislative
 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9725
Diferența 0.0023
Zi precendentă 4.9702
USD
Azi 4.5419
Diferența 0.0050
Zi precendentă 4.5369
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 29-11-2023
EUR flag1 EUR = 4.9726 RON
USD flag1 USD = 4.5313 RON
GBP flag1 GBP = 5.7463 RON
CHF flag1 CHF = 5.1634 RON
AUD flag1 AUD = 3.0003 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.3338 RON
HUF flag1 HUF = 0.0132 RON
JPY flag1 JPY = 0.0307 RON
NOK flag1 NOK = 0.4252 RON
SEK flag1 SEK = 0.4374 RON
XAU flag1 XAU = 296.8710 RON
Monede Crypto
1 BTC = 172739.36RON
1 ETH = 9315.85RON
1 LTC = 316.47RON
1 XRP = 2.77RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.25%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.39%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 14802.24 0.78%
BET-BK 2769.75 0.42%
BET-FI 58099.82 -0.29%
BET-NG 1083.12 0.91%
BET-TR 30561.18 0.78%
BET-TRN 29869.10 0.78%
BET-XT 1275.85 0.68%
BET-XT-TR 2604.40 0.68%
BET-XT-TRN 2549.67 0.68%
BETAeRO 945.32 -0.32%
BETPlus 2196.73 0.71%
RTL 32900.51 0.46%

Opinii

Valentin Lazea / Foto: Agerpres
Forumul Țărilor Arabe și Musulmane / Foto: OIC

The Economist: Multe guverne arabe vor ca Hamas să dispară

Multe guverme arabe vor ca Hamas să dispară...

Xi Jinping și Joe Biden

De ce SUA ar trebui să se teamă de China

Joe Biden se va întâlni cu Xi Jinping la San...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1