România are 100 de instituţii de control. De unde vin inspectorii

DCBusiness Team / 30 oct 2018 / 07:30
Comercianții vor fi controlați la casele de marcat
Comercianții vor fi controlați la casele de marcat

În România există circa 100 instituții civile de control, mai mici sau mai mari, organizate la nivel central, fără a mai pune la socoteală puzderia de inspectori aflați în fiecare primărie, consiliu județean și prefectură din țară. Iar la 41 de județe, 320 de orașe și 2.850 de comune, fiecare cu propriul corp de control și alte servicii de verificare, de la urbanism la poliție locală și de la asistență socială la inspectori fiscali, conturăm deja tabloul unei țări în care majoritatea angajaților la stat are în fișa postului controlul altora.

 

Dacă adăugăm structurile militarizate și judiciare ale statului, cu sutele de mii de polițiști, jandarmi, militari și procurori, ai crede că România ori este o țară scăpată de sub control. Nu întâmplător organele de anchetă se calcă deseori pe picioare când vor să-și exercite atribuțiile de servici. În plus, fiecare minister sau autoritate în parte are alte și alte structuri proprii de control.

Și sunt atât de mulți, încât e aproape imposibilă o evidență exactă, în condițiile în care respectivele instituții de control fac angajări pe bandă rulantă. Pe de altă parte, cei aproximativ 1,22 milioane de bugetari (majoritatea axați pe acțiuni de control) au ajuns să câștige salarii mult peste cele încasate de de cei 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, (5.337 lei salariul mediu lunar în 2018, față de 4.052 lei) iar tendința este de creștere abruptă a decalajului.

13 la Guvern...

Guvernul este înțesat de instituții de control, iar prin ministere găsim birouri, servicii și compartimente dacă nu măcar redundante, atunci de-a dreptul aiuristice. Primul ministru are în subordine directă Corpul de Control, Departamentul de Luptă Antifraudă, Secretariatul General al Guvernului (unde funcționează un Birou Inspecție, un Birou Audit Public Intern, dar și o Direcție Control Intern Managerial și Relații Interstituționale).

Trecem peste instituții consacrate, cu atribuții de control în domenii clar delimitate: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, precum și nou înființata Autoritate Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

Nu ne putem însă întreba care a fost rațiunea deciziei ca în subordinea primului ministru să funcționeze două instituții complet distincte de control, dar care se cheamă Agenţia Naţională Anti-Doping și Laboratorul de Control Doping.

7 la Muncă...

Ministerul Muncii are nu mai puțin de 7 instituții proprii de control: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (cu 62 de angajați), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de angajați), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (50 angajați), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (1.409 angajați), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (150 de angajați), Casa Naţională de Pensii Publice (294 angajați) și Inspecția Muncii (cu 2.526 angajați).

Fiecare instituție în parte are propriile structuri de control și este, la rândul său, controlată de alte servicii de control din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, acolo unde găsim în organigramă încă 434 de angajați, fără demnitari și consilierii acestora. O veritabilă Matrioșka a instituțiilor de control, în care sunt implicate mii de persoane.

Armata de ”controlori”: 16 la MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are circa 150.000 de angajați, iar întreaga rațiune a acestei structuri de forță este tocmai acela de control și asigurare a ordinii publice. Iată și lista completă a instituțiile cu atribuții de control din componența MAI: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcţia Generală Anticorupţie, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Instituţia Prefectului, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane și Arhivele Naţionale.

La rândul lor, fiecare instituție în parte are, de asemenea, propriile structuri de control.

Control la sânge: 3 și în Educație

Ministerul Educației are aproape 300.000 de angajați și, aparent, doar trei organisme de control: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Autoritatea Naţională pentru Calificări și inspectoratele şcolare din cele 41 de județe și București.

Evident, fiecare structură are propriile instituții de control, peste care veghează însă o sumedenie de alte organe care înțesesc structura centrală a ministerului, a cărui organigramă ar fi de ”numai” 509 angajați: Compartiment Audit Intern, Direcția Generală Inspecție și Control, Direcția Inspecție Școlară și Evaluare, Corpul de Control, Serviciul Monitorizare Financiară, Serviciul Verificare Proiecte Finanțate și Serviciul Juridic Constatare și Stabilire Nereguli.

9 pe la Agricultură...

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are o rețea impresionantă de instituții de control: Autoritatea Națională Fitosanitară, Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, Agenția Zonei Montane, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole și 41 de Direcții Agricole Județene.

Evident, și acestea dețin propriile birouri de control intern, astfel încât toți cei 708 angajați din aparatul central al ministerului (fără demnitari și cabinetele acestora) să aibă ceva de făcut.

4 la Ape și Păduri. Inspecția de Stat cu un singur angajat

Ministerul Apelor și Pădurilor are în componență patru instituții mari cu atribuții de control: Regia Națională a Pădurilor- Romsilva (un colos cu 16.500 de angajați), Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Garda Forestieră Națională și Rezervația Biosferei Delta Dunării. La rândul lor, aceste instituții de control sunt verificate de alte structuri de supervizare din cadrul ministerului, care are în organigrama de la București ”doar” 242 de angajați: Corpul de Control (8 posturi), Audit Public Intern (3 angajați), Inspecția de Stat a Apelor (un angajat), Direcția Control Tehnic și Cinegetic (18 posturi).

Numai 3 la Finanțe

Ministerul Finanțelor Publice are în subordine probabil cei mai antipatizați funcționari cu atribuții de control din întreg sistemul statal. Cei 27.000 de angajați ai ministerului sunt organizați într-o instituție majoră de control- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și alte două mai puțin cunoscute: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice și Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

În paralel, structura ministerială mai conține Corpul de Control, Direcția Generală de Inspecție Economico- Financiară, Direcția de Audit Public Intern și Direcția Generală de Control Financiar Preventiv.

5 la Economie...

Ministerul Economiei cuprinde 5 instituții de control: Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Biroul Român de Metrologie Legală, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

Pe lângă acestea, cei 225 de angajați din aparatul central mai umplu și organigrama unor structuri suplimentare de control: Serviciul Audit Public Intern, Direcția Corp Control, Serviciul Inspecție și Serviciul Antifraudă, Anticorupție.

4 la Dezvoltare...

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are în ”dotare” patru instituții proprii de control: Agentia Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții și Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Pe deasupra, o bună parte din cei 920 de angajați ai aparatului central lucrează în structuri interne de control: Corpul de Control (8 posturi), Serviciul Audit Public Intern (8 angajați), Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (19 posturi), Serviciul Verificare Achiziții Publice, Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă, Direcția Control Prim Nivel.

Doar 2 la Mediu

Ministerul Mediului are în alcătuire două instituții de control: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Garda Națională de Mediu. În plus, și aici găsim mai multe structuri interne de control, disponibile pentru cei 292 angajați din aparatul central: Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție (19 posturi), Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase (28 angajați) și Direcția Generală Evaluare, Impact și Controlul Poluării (29 posturi).

8 și pe la Transporturi

Ministerul Transporturilor are mai multe instituții proprii de control, care acoperă toate sectoarele industriei de profil: Autoritatea Navală Română, Autoritatea Feroviară Română, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea Aeronatică Civilă Română, Registrul Auto Român, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

De asemenea, în cadrul ministerului mai funcționează și alte structuri de control: Serviciul Audit Intern, Corpul de Control și Compartimentul Investigație Incidente și Accidente în Transporturile Navale.

3 la Sănătate

Ministerul Sănătății are peste 17.500 de angajați și trei instituții de control cu acoperire națională: Inspecția Sanitară de Stat, Direcțiile de Sănătate Publică județene și Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. La acestea se adaugă două structuri de control intern- Direcția de Control și Integritate și Serviciul Audit Public. Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe nu are nicio instituție de control, cu excepția compartimentelor interne: Departamentul pentru controlul exporturilor și Corpul de Audit Intern.

La fel, Ministerul Energiei trebuie să se mulțumească doar cu structurile interne: Compartimentul Nereguli, Control și Soluționare Contestații (7 posturi), Compartimentul Control Intern Managerial (3 angajați), Serviciul Corp Control (8 posturi) și Audit Public Intern (4 angajați). Nici Ministerul Fondurilor Europene nu are instituții de control, în afară de cele de uz intern: Unitate Audit (5 posturi), Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție (5 angajați) și Unitatea de Control Financiar Preventiv Propriu (12 posturi).

2 la Turism. Ministerele mici vor să controleze și ele ceva

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pare un portofoliu mic și de interes secundar. Chiar și așa, 40 din cei 193 de angajați ai ministerului sunt plătiți să controleze ceva, orice, numai control să fie: Compartimentul de Control (1 angajat), Compartimentul de Audit (2 angajați), Compartimentul Probleme Speciale (2 angajați), Direcția Management Financiar și Control (22 angajați), Compartimentul Ofițer de Nereguli (2 angajați), Compartiment Verificări Achiziții (3 angajați) și Compartiment Control și Nereguli (8 angajați).

Măcar transparența nu lasă de dorit, Ministerul Comunicațiilor oferind și numărul exact de angajați pe fiecare structură în parte, oricât de ridicol ar fi să vezi organisme cu un singur angajat. Mic și lipsit de importanță este și Ministerul Turismului. Totuși, avem și aici două structuri de control cu acoperire națională, de care să aibă grijă cei 183 de angajați din structura centrală: Direcția Control și Direcția Autorizare și Monitorizare.

Vânătoare de nereguli

Există, de altfel, mai multe ministere fără instituții de control. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Românilor de Pretutindeni și Ministerul pentru Relația cu Parlamentul trebuie să-și potolească setea de control cu propriile corpuri de control, dar și câteva servicii interesante, precum Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții și Compartiment Nereguli, Control și Recuperare Debite, ambele de la Cercetare.

14 sunt la Parlament

Parlamentul are și el în subordine numeroase instituții de control: Curtea Constituțională, Banca Națională a României, Curtea de Conturi, Autoritatea de Supraveghere Fiscală, Avocatul Poporului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Național al Audiovizualului, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agenția Națională de Integritate, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energie.

Competențe de control au și structurile de informații: Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, ale căror conduceri sunt numite de Parlament, precum și Direcția Generală de Informații a Apărării, aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, unde se află și Direcția Instanțelor Militare.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9268
Diferența 0.0012
Zi precendentă 4.9256
USD
Azi 4.0326
Diferența -0.0201
Zi precendentă 4.0527
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 19-05-2021
EUR flag1 EUR = 4.9268 RON
USD flag1 USD = 4.0326 RON
GBP flag1 GBP = 5.7268 RON
CHF flag1 CHF = 4.4926 RON
AUD flag1 AUD = 3.1440 RON
DKK flag1 DKK = 0.6625 RON
CAD flag1 CAD = 3.3510 RON
HUF flag1 HUF = 0.0140 RON
JPY flag1 JPY = 0.0370 RON
NOK flag1 NOK = 0.4913 RON
SEK flag1 SEK = 0.4859 RON
XAU flag1 XAU = 242.2201 RON
Monede Crypto
1 BTC = 164853.82RON
1 ETH = 12629.10RON
1 LTC = 1112.59RON
1 XRP = 6.07RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.67% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.54%
6 luni: 1.66%
12 luni: 1.75%
EURIBOR:
3 luni: -0.5480 %
6 luni: -0.5150 %
12 luni: -0.4780 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN
BITCOIN

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy