Staţii de încărcare pentru maşinile electrice, la blocurile noi şi cele reabilitate. Ce trebuie să ştie locatarii dar şi dezvoltatorii - Decizie în Guvern

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Decizie importantă a Guvernului privind instalarea de staţii de încărcare a maşinilor electrice la blocuri.

În şedinţa de Guvern de miercuri, 15 martie, a fost aprobată ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.

Actul normativ vizează adoptarea unor măsuri pentru clarificarea unor aspecte ce țin de îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma pieței energetice.

Astfel, prin modificările aduse OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, se introduc în conservare sau se scot din exploatare 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit. Acestea se trec în conservare pe o perioadă de 3 ani sau chiar se scot din exploatare, începând cu luna iunie 2023. Trecerea în conservare se realizează în baza unui plan de conservare, elaborat de către operatorul economic și avizat de ministerul de resort.

Este vorba despre modificările solicitate de către partenerii europeni pentru intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea, prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului. Acest angajament este asumat prin reforma pieței de energie electrică.

De asemenea, modificările aduse Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, vizează asigurarea de stații de încărcare pentru parcare (1 din 5 locuri de parcare) aferente clădirilor rezidențiale multifamiliale. Clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale noi sau care vor fi supuse unor lucrări de renovare majoră, dacă au peste 10 locuri de parcare vor trebui să aibă infrastructură pentru instalarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice.

Aceste modificări ale dispozițiilor legale se realizează la solicitarea Comisiei Europene în vederea închiderii celei de-a doua cereri de plată din PNRR, se arată într-un comunicat al Guvernului.

 

Lista celorlalte proiecte aprobate în şedinţa de Guvern din 15 martie 2023

 

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei
Actul normativ reglementează cadrul legal necesar pentru aplicarea, la nivel național, a anumitor prevederi conținute de Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818 în vederea interoperabilității dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației.
Astfel, principalele măsuri conținute în proiectul de lege vizează:
-    stabilirea autorităților ce intră în sfera definiției conceptului de „autoritate polițienească” și anume Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română și Inspectoratul General pentru Imigrări;
-   stabilirea autorităților care vor avea acces la Portalul european de căutare (ESP), și anume cele determinate în scopul accesării/gestionării sistemelor de informații ale Uniunii Europene;
-  identificarea autorităților desemnate în sensul regulamentelor, și anume: Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Direcţia Generală de Protecţie Internă și Direcţia Generală Anticorupţie, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; Serviciul Român de Informaţii; Serviciul de Informaţii Externe; Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Generală de Informaţii a Apărării; Serviciul de Protecţie şi Pază; Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și structurile şi unităţile subordonate acestuia; Autoritatea Vamală Română;
-    desemnarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate de supraveghere în sensul regulamentelor;
-    reglementarea accesului la registrul comun de date de identitate (CIR), prin desemnarea autorităților polițienești competente;
-    desemnarea autorităților cu drept de acces la datele stocate în detectorul de identități multiple;
-   desemnarea operatorilor de date cu caracter personal, precum și modalitatea de soluționare a cererilor de acces, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării datelor formulate de către persoanele vizate;
-    desemnarea Unității centrale interoperabilitate, ce va fi constituită (la nivel de serviciu) în cadrul Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației a Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de structură de specialitate pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul interoperabilității sistemelor de informații de la nivelul Uniunii Europene etc.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale
Actul normativ vizează, printre altele, menținerea măsurilor de protecție socială în cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorări ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului prestațiilor sociale raportate Indicatorul Social de Referință (ISR) și modifică în acest sens mai multe acte normative în domeniul asistenței sociale.
Astfel, pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece nu vor fi luate în calcul majorările recente de venituri ca urmare a creșterii punctului de pensie, indemnizației sociale pentru pensionari și a salariului minim brut pe țară garantat în plată, eventualele debite stabilite potrivit Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie urmând să fie scutite la plată, printr-un nou act administrativ emis de primărie, respectiv de agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.  
În același timp, cuantumurile beneficiilor de asistență socială, majorate odată cu creșterea valorii ISR, de la 1 martie, la 598 de lei (de la 525,5 lei în 2022), se rotunjesc la leu, potrivit actului normativ, în favoarea beneficiarului, dacă în urma raportării la ISR rezultă fracțiuni în bani.
În cazul copiilor de vârstă școlară din familii care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și care înregistrează absențe nemotivate, prevederile art. 27 din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi corelate prin ordonanța de urgență aprobată astăzi cu noua structură a anului școlar, urmând ca la verificarea condiției de menținere sau de diminuare a dreptului să fie avute în vedere intervalele de cursuri (modulele), și nu semestrele, ca până acum.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3mKC1J8
                             
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Potrivit prevederilor actului normativ aprobat, persoanele fizice care se asigură opțional în baza contractului pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se pot asigura la venitul lunar înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate  sau, după caz, la media veniturilor lunare înscrise în declarație. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu poate fi mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice risc asigurat, inclusiv pentru sarcină și lăuzie.
Contractele de asigurare, încheiate până la data intrării în vigoare a acestui nou act normativ, care au un venit asigurat mai mare decât venitul lunar înscris în declarația fiscală sau mai mare decât valoarea a trei salarii de bază minime brute pe țară, se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a aceste ordonanțe de urgență.
Totodată, corespunzător venitului asigurat, se modifică nivelul maxim al bazei de calcul al indemnizațiilor care nu poate fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară, pentru toate tipurile de indemnizații, inclusiv de maternitate. Prin excepție, pentru contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a acestei modificări, baza de calul al indemnizațiilor de maternitate se determină ca media veniturilor asigurate înscrise în contractul de asigurare în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.
Măsurile sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cu scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu.
Comunicatul CNAS: https://bit.ly/3mVPZbq

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii educației naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene
Executivul a adoptat ordonanța de urgență pentru a armoniza/actualiza cadrul legislativ fundamental pe 3 componente: stimularea mobilității universitare prin acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, desfășurarea evaluării naționale pentru generația de elevi aflată actualmente în clasa a VII-a în aceleași condiții ca și până acum, prin prorogarea unui termen de aplicare prevăzut de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectiv prelungirea mandatelor aflate în curs de exercitare ale membrilor Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior până la data de 31 decembrie 2023, în vederea finalizării procedurilor de acreditare internațională (în derulare).
4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru completarea unor acte normative
Actul normativ a fost aprobat.

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă
Actul normativ vizează adoptarea unor măsuri pentru clarificarea unor aspecte ce țin de îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma pieței energetice.
Astfel, prin modificările aduse OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, se introduc în conservare sau se scot din exploatare 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit. Acestea se trec în conservare pe o perioadă de 3 ani sau chiar se scot din exploatare, începând cu luna iunie 2023. Trecerea în conservare se realizează în baza unui plan de conservare, elaborat de către operatorul economic și avizat de ministerul de resort.
Este vorba despre modificările solicitate de către partenerii europeni pentru intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea, prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului. Acest angajament este asumat prin reforma pieței de energie electrică.
De asemenea, modificările aduse Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, vizează asigurarea de stații de încărcare pentru parcare (1 din 5 locuri de parcare) aferente clădirilor rezidențiale multifamiliale. Clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale noi sau care vor fi supuse unor lucrări de renovare majoră, dacă au peste 10 locuri de parcare vor trebui să aibă infrastructură pentru instalarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice.
Aceste modificări ale dispozițiilor legale se realizează la solicitarea Comisiei Europene în vederea închiderii celei de-a doua cereri de plată din PNRR.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului, semnat la Iaşi, la 10 noiembrie 2022, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021
Actul normativ prevede aprobarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte semnat la Chișinău la 20 mai 2021, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022.
În baza acestui Protocol toate amplasamentele exacte ale apeductelor se vor conveni prin hotărâri ale Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010.
Totodată, în cazul în care Părțile nu ajung la un consens privind prioritizarea amplasării apeductelor, iar una din Părți inițiază lucrări de subtraversare a râului Prut fără consultări în prealabil, persoana juridică care a efectuat lucrările nu va fi compensată pentru cheltuielile ocazionate de aceste lucrări.
Informații suplimentare: Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, constituie baza legală pentru realizarea lucrărilor de traversare a frontierei a conductelor de alimentare cu apă potabilă. Acordul reglementează aspecte precum amplasarea apeductelor, cu subtraversarea râului Prut; definirea acestor construcții hidrotehnice; modalitatea de efectuare a lucrărilor și execuția acestora, astfel încât să nu afecteze linia frontierei de stat; autorizarea activităților de construcție; rezolvarea diferendelor și dispoziții finale.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice
Actul normativ vizează aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice
Actul normativ este necesar în vederea clarificării tuturor etapelor necesare pentru derularea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice (inclusiv a necesității efectuării evaluării adecvate), a succesiunii acestora, precum și a actorilor implicați în parcurgerea lor.
Astfel, se elimină posibilitatea de aplicare a amenajamentelor silvice înainte de parcurgerea procedurii de evaluare de mediu și de aprobarea acestora prin ordin de ministru. Potrivit hotărârii, procedura de evaluare de mediu se finalizează cu emiterea actului de reglementare, amenajamentul silvic urmând a fi aprobat în Comisia tehnică de avizare în silvicultură (CTAS), ulterior emiterii avizului de mediu.
De asemenea, se asigură accesul publicului la informațiile referitoare la amenajamentele silvice în cadrul procedurii de evaluare de mediu, încă de la elaborarea primei versiuni a acestora.
Totodată, adoptarea acestui act normativ poate contribui la închiderea acțiunii de infringement declanșată de Comisia Europeană împotriva României și poate împiedica un proces împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime " - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ,,Telecomunicații C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii ,,Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil în suprafaţă de 250 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- S.A. a obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) al art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
Noul Regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene stabilește condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv pentru proiectele aferente implementării Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum și criteriile de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul cu funcția de bază în instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2023
Prin actul normativ se prevede aprobarea plății contribuției anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 30.733 franci elvețieni. Suma necesară plății contribuției financiare se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul 2023.
Informații suplimentare: Asociația Internațională a Securității Sociale este cea mai importantă organizație internațională din domeniul securității sociale (include segmentul pensiilor speciale), având peste 350 organizații membre în peste 150 de țări.

17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înfiinţare a Consiliului Naţional pentru Productivitate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale ,,Mihai Cristea" Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", precum şi pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila, ca urmare a reevaluării, schimbării unităţii de administrare, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Văcăreni, judeţul Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind înscrierea imobilului situat în strada Codrescu nr. 6, municipiul Iaşi, judeţul laşi, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu" din Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desființării imobilului Complex Sportiv Michael Klein, din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr.6A, judeţul Hunedoara, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr.6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022
Actul normativ prevede alocarea sumei de 236,75 milioane lei celor 19 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României și membre ale Consiliului Minorităților Naționale.
Asistența financiară acordată va permite derularea de către acestea a unor evenimente culturale și științifice, seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane și va oferi cetățenilor aparținând minorităților naționale oportunitatea de a se manifesta în domenii, precum cultură, religie, educație.
Totodată, suma de 4,893 milioane lei se alocă Departamentului pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și de combatere a intoleranței. DRI centralizează lunar sumele solicitate de organizațiile aparținând minorităților naționale.  

III.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene şi consultare publică pe baza propunerilor de reforme şi investiţii din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului naţional de redresare şi rezilienţă
Prin actul normativ se aprobă un pachet de investiții ce conține un portofoliu de proiecte pregătite să primească finanțare prin Planul REPowerEU. Investițiile incluse pe această listă pun accentul asupra încurajării producerii energiei din surse regenerabile, dar și pe eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice și de gaze naturale.
De asemenea, memorandumul propune mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR, să transmită către serviciile specializate ale Comisiei Europene pachetul de reforme și investiții, menționat în cadrul prezentului memorandum, în scopul demarării dialogului informal, derulării procesului de negociere, precum și a finalizării și transmiterii oficiale la Comisia Europeană a noului capitol REPowerEU la Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).
De asemenea, se mandatează MIPE să demareze procesul de consultare publică în ceea ce privește pachetul de reforme și investiții precizat în cadrul prezentului memorandum, cu respectarea legislației naționale din domeniu și în linie cu recomandările Comisiei.

2.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ,,Schemă de ajutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor", sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
Executivul a aprobat ”Schema de ajutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu.
Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 26 milioane de euro și va fi asigurat, integral, din bugetul Fondului pentru mediu pentru anul 2023.
Obiectivul acestei scheme este de a sprijini operatorii economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investițiilor finanțate în baza schemei de ajutor de stat regional pentru investiții cu scopul reducerii efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare.
Sprijinul financiar în cadrul schemei de minimis constă în alocări financiare nerambursabile sub formă de grant din Fondul pentru mediu şi se acordă în urma selectării şi notificării solicitantului privind acceptarea cererii de finanțare, urmată de încheierea contractului de finanțare încheiat între AFM şi solicitant.
Schema de minimis va fi valabilă până la 31 decembrie 2023, iar numărul total estimat de beneficiari este de 130.
Cheltuielile eligibile, pentru a beneficia de finanțare în condițiile schemei de minimis, sunt reprezentate de: cheltuieli pentru proiectare, studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și alte documentații tehnico-economice, plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică (inclusiv plata consultanților, dar exceptând organizarea procedurilor de achiziție) și organizare de șantier, cheltuieli cu taxe legale pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare, cheltuieli pentru informare și publicitate.

3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităţilor de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat in ceea ce priveşte producţia bateriilor pentru electromobile
Memorandumul are ca obiect mandatarea Ministerului Economiei în vederea identificării oportunităților de finanțare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat în ceea ce privește producția bateriilor pentru electromobile și, totodată, analiza și cooperarea cu potențiali investitori străini în vederea dezvoltării ecosistemului de baterii și a lanțului valoric în România.

IV.    NOTE


1.    NOTĂ privind actualizarea şi evaluarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Petru Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Petru Rareş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,,Bistriţa" al judeţului Bistriţa-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Reteag
3.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şerbăneşti, judeţul Olt, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şerbăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab" al judeţului Olt (U.M. 0275), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Şerbăneşti

V.    RAPOARTE


1.    RAPORT al Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale privind stadiul activităţilor pentru realizarea şi actualizarea INIS pentru anul 2022

VI.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9729
Diferența 0.0013
Zi precendentă 4.9716
USD
Azi 4.5749
Diferența 0.0104
Zi precendentă 4.5645
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 23-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9729 RON
USD flag1 USD = 4.5749 RON
GBP flag1 GBP = 5.9082 RON
CHF flag1 CHF = 5.1357 RON
AUD flag1 AUD = 3.0311 RON
DKK flag1 DKK = 0.6665 RON
CAD flag1 CAD = 3.3238 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4155 RON
SEK flag1 SEK = 0.4257 RON
XAU flag1 XAU = 354.1460 RON
Monede Crypto
1 BTC = 307491.11RON
1 ETH = 15969.01RON
1 LTC = 333.51RON
1 XRP = 2.75RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.80%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18650.120.33%
BET-BK3469.060.15%
BET-FI60947.490.02%
BET-NG1331.170.15%
BET-TR40747.050.33%
BET-TRN39636.220.33%
BET-XT1592.410.28%
BET-XT-TR3426.200.28%
BET-XT-TRN3339.430.28%
BETAeRO1049.57-0.26%
BETPlus2756.270.32%
RTL41025.630.33%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel