Ședință de Guvern. Decizii importante pentru români și mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro

Pe masa de lucru a Guvernului se află mai multe măsuri legislative care vor fi votate sau discutate de oficiali în cadrul ledinței de joi, 9 noiembrie.

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.11.2023

- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

- Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni

- Proiect de OUG pentru aprobarea Planului de amenajare a spaţiului maritim

- Proiect de OUG privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile-primă lecturp

- Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative-primă lecturp

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2023 – 2027

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor-administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră- Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Deva, Veţel, Brănişca, Ilia şi Gurasada – judeţul Hunedoara

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 178/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459”, precum şi modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.178/2016

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 866/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora, a lucrării de artă DAF Consolidare şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi trecerea acestuia din administrarea Ministerului Educaţiei prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiţii în cazarma 2749 Mangalia”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi in administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice, adresei şi/sau a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi in administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a pieirii

- Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei oraşului Băile Tuşnad, judeţul Harghita

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Eremitu, judeţul Mureş

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Robeasca, judeţul Buzău

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea modelului steagului comunei Suhaia, judeţul Teleorman

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Zelenykh Kateryna”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Chabaniuk Kateryna”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Orla Alessia”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Pascal Sébastien Jean”

- Proiect de Hotărâre de Guvern privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din bunul imobil înregistrat cu nr. M.F. 104635, aflat în administrarea Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca urmare a pieirii, precum şi actualizarea valorii de inventar, datelor de identificare şi adresei poştale ale acestuia

- Analiza referitoare la PROIECTUL DE LEGE privind sistemul public de pensii

- Analiza referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 

- Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan, în domeniul educaţiei

- Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 600 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A7 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă B- şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

- Memorandum cu tema: Depăşirea limitelor de plăţi pe luna noiembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naţionale

- Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna noiembrie 2023 pentru Ministerul Apărării Naţionale

- Memorandum cu tema: Încheierea de angajamente legale și depășirea limitelor de plăți pe luna noiembrie 2023 pentru unitățile și structurile sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Apărării Naționale

- Memorandum cu tema: Încheierea de angajamente legale până la sfârșitul anului 2023 pentru Ministerul Apărării Naționale

- Memorandum cu tema: Stabilirea unor măsuri de fluidizare a traficului rutier şi reducerea timpilor de aşteptare la punctele de trecere a frontierei dintre Bulgaria şi România


- Memorandum cu tema: Aprobare modificare limite de credite de angajament pe luna noiembrie 2023 la titlul „Active nefinanciare”

- Memorandum cu tema: Aprobarea Încheierii de angajamente legale pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 38¹ din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi efectuarea de plăţi, in perioada noiembrie-decembrie 2023, peste limitele prevăzute la art. I alin. (2) şi la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării in ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

- Memorandum cu tema: Aprobarea efectuării de plăți în perioada noiembrie-decembrie 2023 peste limita prevăzută la art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- Memorandum cu tema: Aprobarea majorării limitei de credite bugetare pe luna noiembrie cuprinse în bugetul aprobat Ministerului Sănătății pe anul 2023

- Memorandum cu tema: Depășirea limitei de plăți pe luna noiembrie 2023 pentru categoriile de investiții prevăzute la art.38˄1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

- Memorandum cu tema: Aprobare încheiere angajamente legale la aliniatul bugetar prevăzut la art. I alin (1), litera i, conform prevederilor din alin.(7) a OUG 90/27.10.2023


- Memorandum cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny“, Programul Național de Dezvoltare Locală și Programul național de construcții de interes public sau social aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001


- Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți la Titlul 20 „Bunuri şi servicii“, precum și pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către Administrația Prezidențială în anul 2023, în conformitate cu prevederile art. I alin. (7) și ale art. II alin. (4) din OUG nr. 90/2023

- Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale și depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii” și aprobarea încheierii de angajamente legale și depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 381 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare

- Memorandum cu tema: Aprobarea închiderii de angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. I alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru Ministerul Justiției.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9677
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9679
USD
Azi 4.6059
Diferența -0.0081
Zi precendentă 4.614
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 08-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9677 RON
USD flag1 USD = 4.6059 RON
GBP flag1 GBP = 5.7949 RON
CHF flag1 CHF = 5.2613 RON
AUD flag1 AUD = 3.0452 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3929 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0319 RON
NOK flag1 NOK = 0.4242 RON
SEK flag1 SEK = 0.4421 RON
XAU flag1 XAU = 300.4044 RON
Monede Crypto
1 BTC = 202153.27RON
1 ETH = 10832.16RON
1 LTC = 352.54RON
1 XRP = 3.07RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15022.22 1.28%
BET-BK 2827.84 1.27%
BET-FI 57425.68 0.48%
BET-NG 1101.49 1.28%
BET-TR 31016.54 1.28%
BET-TRN 30314.06 1.28%
BET-XT 1294.64 1.20%
BET-XT-TR 2642.88 1.21%
BET-XT-TRN 2587.33 1.21%
BETAeRO 973.06 1.57%
BETPlus 2229.32 1.22%
RTL 33379.22 1.33%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1