Şedinţă de Guvern, vineri, 8 septembrie. Decizii importante pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri. Află detalii

DCBusiness Team / 07 sep 2023, 21:23
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 septembrie 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (PRIMĂ LECTURĂ)

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare)
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ- teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Centrul Naţional de lnvăţământ Turistic S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Agenda de Lucru07.09.2023 13:23Pag. 2 din 8 Antreprenoriatului şi Turismului
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiție
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justitiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Craiova Pelendava și trecerea acestora în domeniul public al Județului Dolj
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei suprafețe de teren din incinta Spitalului de Recuperare Borşa - Maramureș, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanţa - etapa a II-a"
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare în Portul Constanţa"
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Master planul infrastructurii rutiere şi de acces a Portului Constanţa - extinderea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi pasajelor din Portul Constanţa"
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă- Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai- Otopeni)", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şugag, judeţul Alba
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, ca urmare a dublei înregistrări
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate in administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, completarea anului dobândirii/dării în folosinţă şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi transmiterea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 739 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în domeniul public al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş în scopul reintegrării în baza materială a învăţământului preuniversitar de stat
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestuia în domeniul public al comunei Găvăneşti, judeţul Olt
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

III.    ANALIZE


1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi
2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenți
3.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
4.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023- 2026

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Acordului de Finanțare pentru Programul INTERREG IPA România-Serbia între Comisia Europeană, România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din România, în calitate de Autoritate de Management, şi Republica Serbia reprezentată de Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Naţională, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi semnarea Acordului de Finanţare, respectiv demersurile pentru modificarea pe parcursul implementării şi semnarea ulterioară a acestuia

V.    NOTE


1.    NOTĂ  privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cujmir, judeţul Mehedinţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Cujmir în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Drobeta" al judeţului Mehedinţi (U.M. 0262), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Cujmir
2.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea a două loturi, terenuri în suprafaţă de 1.278 mp, respectiv 2.074 mp, care fac parte din terenul în suprafaţă totală de 128.576 mp, situat în strada Universității nr. 1, municipiul Oradea, judeţul Bihor, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului
3.    NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2023

VI.    INFORMĂRI


1.    INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
2.    INFORMARE privind cheltuielile de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat şi Bugetului asigurărilor pentru șomaj în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022

VII.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9711
Diferența 0.0020
Zi precendentă 4.9691
USD
Azi 4.6481
Diferența -0.0024
Zi precendentă 4.6505
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 21-09-2023
EUR flag1 EUR = 4.9711 RON
USD flag1 USD = 4.6481 RON
GBP flag1 GBP = 5.7516 RON
CHF flag1 CHF = 5.1812 RON
AUD flag1 AUD = 3.0068 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.4588 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0314 RON
NOK flag1 NOK = 0.4325 RON
SEK flag1 SEK = 0.4186 RON
XAU flag1 XAU = 288.4529 RON
Monede Crypto
1 BTC = 125593.34RON
1 ETH = 7541.45RON
1 LTC = 301.48RON
1 XRP = 2.41RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.94% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.40%
6 luni: 6.50%
12 luni: 6.63%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 14466.10 1.00%
BET-BK 2660.78 0.54%
BET-FI 55249.03 0.67%
BET-NG 1074.82 0.95%
BET-TR 29168.94 1.00%
BET-TRN 28565.21 1.00%
BET-XT 1245.25 0.83%
BET-XT-TR 2494.80 0.83%
BET-XT-TRN 2446.24 0.83%
BETAeRO 897.79 0.30%
BETPlus 2151.79 1.03%
RTL 31400.29 0.81%

Opinii

Profesorul de economie, Mircea Coșea
Siemens Energy înregistrează pierderi uriașe datorită unor problemele cu turbinele eoliene
Profesorul de economie, Mircea Coșea

S-a reinventat meseria de ”socotitor”

Puțină istorie: prin anii ”50, în prima fază a...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1