Şedinţă de Guvern, 16 mai. Noi decizii luate la Palatul Victoria - Detalii

DCBusiness Team |
Data publicării:
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 mai 2024.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 34 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanţe bugetare restante aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală asupra unor societăţi cu capital majoritar sau integral de stat

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea lit. h) a articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 319/2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuțiilor financiare voluntare restante anunţate de România pentru anul 2023 în cadrul Conferinţei Bruxelles VII în valoare de 200.000 EUR

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat, în anul şcolar/universitar 2024 - 2025

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunul imobil identificat cu nr. MF 27822 şi a denumirii acestuia, a datelor tehnice şi valorii de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea şi Clubul Sportiv Școlar Focșani, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestora în cartea funciară

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcții şi amenajări la terenuri, situate în județele Suceava, Brașov, Buzău, Bacău, Brăila, Harghita, Ilfov, Iași, Bihor şi municipiul București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică şi securitate națională

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 3643 situat pe teritoriul statului belgian în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Centru național multirol, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov”

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscale, şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024

17.PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, prin Scrisoarea de amendament nr. 6 semnată la Bruxelles la 2 aprilie 2024 şi la București la 5 aprilie 2024, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității şi eficienței sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 şi a amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, prin Scrisoarea de amendament semnată la Bruxelles la 2 aprilie 2024 şi la București la 5 aprilie 2024, la Acordul de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității şi eficienței sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Codlea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva - Direcția de Creștere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor R.A, în domeniul public al comunei Perișoru, județul Călărași, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comuna Mireşu Mare, județul Maramureş”

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgență

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul National de Sănătate Publică

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A, modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Focşani – Roman”, lucrare de utilitate publică de interes național

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja +Lepşa km 60+145 - km 76+277”, județul Vrancea

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 - km 86+000”, județele Giurgiu, Dâmbovița şi Argeș

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea actualizării contribuției anuale a părții române prevăzută în anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național Conexiunea proiectului „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești şi Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov şi Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucureşti-Domneşti”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat l statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respective scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării, după caz

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind divizarea bunului imobil cu numărul M.F. 147827, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice şi a adresei poștale ale bunului rezultat în urma divizării și trecerea acestuia din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Alba Iulia, județul Alba, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea”

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modificării descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

38.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

39.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbați

40.PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

41.PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice

III. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind recunoașterea Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj ca fiind de utilitate publică
4. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pentru luna mai 2024 aferente Ministerului Educației
5. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Preluarea Secretariatului Grupului de monitorizare a  Procesului Bologna pentru perioada 2024-2027 de către România și Republica Moldova
6. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Polonia și a altor programe culturale în anul 2024
7. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de Acţiune pentru perioada 2024 - 2029 pentru executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniul sănătăţii mintale

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului București, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcții din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

VI. INFORMARI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024  - 13 mai 2024

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative

VIII. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE pentru implementarea și dezvoltarea dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9744
Diferența -0.0013
Zi precendentă 4.9757
USD
Azi 4.594
Diferența 0.0051
Zi precendentă 4.5889
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 27-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9744 RON
USD flag1 USD = 4.5940 RON
GBP flag1 GBP = 5.8371 RON
CHF flag1 CHF = 5.0203 RON
AUD flag1 AUD = 3.0372 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3469 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4322 RON
SEK flag1 SEK = 0.4285 RON
XAU flag1 XAU = 345.4718 RON
Monede Crypto
1 BTC = 314697.91RON
1 ETH = 17970.86RON
1 LTC = 387.23RON
1 XRP = 2.42RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.07%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17680.50 1.41%
BET-BK 3227.37 0.70%
BET-FI 58826.12 -0.36%
BET-NG 1264.99 1.96%
BET-TR 37417.56 1.48%
BET-TRN 36494.18 1.47%
BET-XT 1497.70 1.20%
BET-XT-TR 3132.73 1.27%
BET-XT-TRN 3060.61 1.27%
BETAeRO 1072.13 0.55%
BETPlus 2609.85 1.34%
RTL 38863.86 1.44%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel