Şedinţă de Guvern, 11 iulie. Deciziile zilei la Palatul Victoria

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 11 iulie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranței rutiere (PRIMĂ LECTURĂ)

III. PROIECTE DE ORDONANȚĂ

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

IV. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul Inteligenţei Artificiale 2024-2027

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 martie 2024 și la Paris la 23 mai 2024 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populație de până la 50.000 locuitori"

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 noiembrie 2023 şi la Bruxelles la 31 mai 2024, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale şi a bugetului Ministerului Finanţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de comunicare şi diseminare a informațiilor publice referitoare la accesarea fondurilor europene

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - etapa II - Lot SRCF Braşov" - Lotul 2, lucrare de utilitate publică de interes național

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Nod rutier A1 (km 362+813) - DC 129 (Sântuhalm)", judeţul Hunedoara

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - etapa II Lot SRCF Galaţi" Lot 3 Secţiunea 1 -pod km 11+772, lucrare de utilitate publică de interes naţional

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - etapa II Lot SRCF Galaţi" Lot 4 Secţiunea 1- pod km 38+530, lucrare de utilitate publică de interes naţional

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Nod rutier A1 (km 450+210) - DJ 609 (Bethausen)", judeţul Timiş

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecţie Internă, ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcții din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi comasarea acestora la numărul M.F. 159337

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny" al judeţului Vrancea

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparații Nave Brăila

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM0901 Botoşani (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea organizării şi funcţionării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2021 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2021 privind atribuțiile, organizarea şi funcționarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unui stoc de urgență în rezerva de stat

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii populației civile din Fâşia Gaza

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 95, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 95

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 130

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor elemente-cadru de descriere tehnică şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 (PRIMĂ LECTURĂ)

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Infrastructură bază aeriană - zona operaţională în cazarma 727 Feteşti"

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări de terenuri, situate în judeţele Galaţi, Tulcea, Vâlcea, Timiş, Vrancea şi Constanţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Neamţ, Prahova, Gorj, Timiş, Ilfov, Maramureş şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare asupra unui imobil format din construcţie, situat în judeţul Satu Mare, trecerea acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Satu Mare, precum şi modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Național al Patrimoniului

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind normele referitoare la întocmirea, actualizarea şi administrarea Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operațiunilor necesare completării bazei de date

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu şi Timiş

38.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1411/2004 privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Serviciul Român de Informaţii, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

39.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, transmiterea bunului imobil cu nr. M.F. 153441 din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, precum şi actualizarea denumirii, a datelor tehnice, a adresei şi a valorii de inventar şi comasarea acestora la poziţia cu nr. M.F. 153441, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară

40.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii, a adresei şi a descrierii tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, având nr. M.F. 39607, M.F. 39608 şi M.F. 159680, precum şi comasarea acestora la poziţia M.F. 39608, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară

41.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Creşterea capacităţii de extracţie zilnică în cadrul depozitului Bilciurești"

V. ANALIZE
1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind modificarea și completarea HG 576/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

4. ANALIZA referioare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor

6. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

VI. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea textului declaraţiei de reciprocitate în baza careia persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK) vor beneficia de rambursarea TVA plătite în România, potrivit prevederilor Directivei a 13-a

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării "Memorandumului de înțelegere, între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului din Ungaria privind restabilirea legăturii feroviare între Timişoara şi Szeged"

3. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și a unui membru supleant din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025

4. MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor de stat, pe luna iulie 2024

VII. NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren intravilan şi construcţie administrativă din domeniul public al oraşului Negreşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt" al judeţului Vaslui (U.M. 0345), pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea construcţiei administrative în care îşi desfăşoară activitatea Staţia de Pompieri Negreşti

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9681
Diferența 0.0026
Zi precendentă 4.9655
USD
Azi 4.5404
Diferența -0.0151
Zi precendentă 4.5555
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 18-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9681 RON
USD flag1 USD = 4.5404 RON
GBP flag1 GBP = 5.9215 RON
CHF flag1 CHF = 5.1141 RON
AUD flag1 AUD = 3.0655 RON
DKK flag1 DKK = 0.6660 RON
CAD flag1 CAD = 3.3226 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0290 RON
NOK flag1 NOK = 0.4229 RON
SEK flag1 SEK = 0.4316 RON
XAU flag1 XAU = 361.0678 RON
Monede Crypto
1 BTC = 293812.46RON
1 ETH = 15543.02RON
1 LTC = 328.32RON
1 XRP = 2.74RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18621.520.24%
BET-BK3471.550.36%
BET-FI61117.951.36%
BET-NG1330.250.04%
BET-TR40689.390.24%
BET-TRN39579.750.24%
BET-XT1589.850.32%
BET-XT-TR3421.010.33%
BET-XT-TRN3334.350.33%
BETAeRO1054.35-0.22%
BETPlus2752.070.18%
RTL40949.880.21%

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel