Şedinţă de Guvern, 10 august. Decizii importante pentru români şi pentru mediul de afaceri. Află detalii

DCBusiness Team |
Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 august 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru aderarea la Acordul deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru ratificarea Protocolului, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat dedate ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena Ia 13 septembrie 2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Acordului între Părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum şi pentru completarea art.11(5) alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

II. PROIECTE DE ORDONANȚE


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 mai 2023 şi la Paris la 27 iunie 2023 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 mai 2023 şi la Paris la 27 iunie 2023, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind punerea în aplicare a prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ în domeniul public al judeţului Neamţ şi modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Fondului Internațional pentru Diversitate Culturală

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Dacia. Ultima frontieră a Romanităţii" la Roma

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana din judeţul Prahova

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj", lucrare de utilitate publică de interes naţional

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti", lucrare de utilitate publică de interes naţional

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R."- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Frumosu, judeţul Suceava

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Năpradea, judeţul Sălaj

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Universităţii ,,Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 775 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Alba, Prahova, Vaslui, Cluj, Dâmboviţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Neamţ, Timiş, Braşov, Dolj, Hunedoara, Brăila, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”HeliPol”

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul situat în municipiul Giurgiu, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Merei, judeţul Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dăneşti, judeţul Gorj

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali

IV. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuţiei de solidaritate instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Protocolului adiţional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht, la 16 noiembrie 2009

2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi membrii Organizaţiei statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de altă parte

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Cartei de parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi Guvernul Comunităţii franceze din Belgia privind implementarea Programului de Deschidere către Limbi şi Culturi, pentru perioada 2023-2028

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Convenţiei internaţionale cuprinzătoare privind combaterea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor in scopul săvârşirii de infracţiuni

VI. NOTE


1. NOTĂ privind actualizarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2023

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Murighiol, judeţul Tulcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Murighiol în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al Judeţului Tulcea (U.M. 0337), în vederea înfiinţării unei subunităţi de pompieri în comuna Murighiol

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Covasna, judeţul Covasna, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Covasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihai Viteazul" al judeţului Covasna (U.M. 0220), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna

4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri că e Consiliul Local al Comunei Costeşti, judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Costeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Podul Înalt" al judeţului Vaslui (U.M. 0345), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Costeşti

VII. RAPOARTE


1. RAPORT cu privire la situaţia concediilor medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9677
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9679
USD
Azi 4.6059
Diferența -0.0081
Zi precendentă 4.614
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 10-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9677 RON
USD flag1 USD = 4.6059 RON
GBP flag1 GBP = 5.7949 RON
CHF flag1 CHF = 5.2613 RON
AUD flag1 AUD = 3.0452 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3929 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0319 RON
NOK flag1 NOK = 0.4242 RON
SEK flag1 SEK = 0.4421 RON
XAU flag1 XAU = 300.4044 RON
Monede Crypto
1 BTC = 202473.25RON
1 ETH = 10945.28RON
1 LTC = 360.00RON
1 XRP = 3.08RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15033.96 1.36%
BET-BK 2828.99 1.31%
BET-FI 57453.70 0.53%
BET-NG 1103.23 1.44%
BET-TR 31040.47 1.36%
BET-TRN 30337.47 1.36%
BET-XT 1295.70 1.29%
BET-XT-TR 2645.03 1.29%
BET-XT-TRN 2589.42 1.29%
BETAeRO 974.10 1.68%
BETPlus 2230.89 1.29%
RTL 33405.38 1.41%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1