Şedinţă Guvern, 10 mai. Deciziile zilei pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team / 10 mai 2023, 07:55
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 mai 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenţiei între România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 7 decembrie 2022

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naționale pentru sport pentru perioada 2023-2032
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poştale şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Botoşani, cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului precum şi trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Botoşani, Judeţul Botoşani
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea alineatului (2) al articolului 19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Pod peste Prut la Ungheni", România -Judeţul Iaşi, Republica Moldova – Raionul Ungheni
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I"
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții ,,Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Azuga - Buşteni", judeţul Prahova
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Comarnic", judeţul Prahova
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional"Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2023
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Sibiu, Giurgiu, Călăraşi, Hunedoara şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Alba, Prahova, Constanţa, Cluj, Buzău, Tulcea, Sibiu şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, , în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice şi a adresei poştale ale imobilului identificat cu nr. MF 38282, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Palatul Copiilor Focşani şi Clubul Copiilor Mărăşeşti, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 ianuarie 2023 şi la Bruxelles la 21 martie 2023 între Guvernul României şi Banca lnternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea celui de-al doilea amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 aprilie 2023, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea vicepreşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, a caracteristicilor tehnice şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2023
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud"


IV.    ANALIZE


1.    ANALIZĂ referitoare la PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri respectarea cordurilor- cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
2.    ANALIZĂ referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
3.    ANALIZĂ referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române

V.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 100 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului privind Consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul apărării
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Naţional de Reformă 2023
4.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Declarației de aderare la inițiativa europeană ”1+Million Genomes” de către dl.Sebastian-Ioan Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării
5.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului cu tema Aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru o serie de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) - nr. 20D/161 din data de 15.02.2023


VI.    NOTE


1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, judeţul Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava" al judeţului Neamţ (U.M. 0274), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din comuna Dragomireşti, localitatea Vad

VII.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative

VIII.    INFORMĂRI


1.    INFORMARE privind situația proiectelor de lege iniţiate de Guvern în perioada 1 ianuarie - 9 mai 2023


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9633
Diferența -0.0063
Zi precendentă 4.9696
USD
Azi 4.6099
Diferența -0.0463
Zi precendentă 4.6562
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 04-06-2023
EUR flag1 EUR = 4.9633 RON
USD flag1 USD = 4.6099 RON
GBP flag1 GBP = 5.7790 RON
CHF flag1 CHF = 5.0913 RON
AUD flag1 AUD = 3.0571 RON
DKK flag1 DKK = 0.6664 RON
CAD flag1 CAD = 3.4361 RON
HUF flag1 HUF = 0.0134 RON
JPY flag1 JPY = 0.0332 RON
NOK flag1 NOK = 0.4201 RON
SEK flag1 SEK = 0.4302 RON
XAU flag1 XAU = 293.6078 RON
Monede Crypto
1 BTC = 125465.21RON
1 ETH = 8776.74RON
1 LTC = 443.20RON
1 XRP = 2.42RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.98% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.55%
6 luni: 6.65%
12 luni: 6.84%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12133.87 -0.78%
BET-BK 2310.65 -0.84%
BET-FI 50906.84 -0.12%
BET-NG 936.50 -0.75%
BET-TR 24112.85 -0.78%
BET-TRN 23949.23 -0.78%
BET-XT 1060.80 -0.75%
BET-XT-TR 2089.29 -0.74%
BET-XT-TRN 2076.25 -0.74%
BETAeRO 882.89 0.69%
BETPlus 1808.95 -0.73%
RTL 26990.31 -0.26%

Opinii

Inteligența Artificială poade deveni la fel de periculoasă ca un război nuclear
Profesorul de economie, Mircea Coșea

Greva profesorilor. Mircea Coșea: Este scularea din adormire a unei categorii a populației

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit...

Despre profesori și guvernanți

Comunicate de presa

La munte sau la mare, oriunde, dar nu în oraș

În minivacanța de Rusalii, românii preferă destinațiile turistice din țară

Care sunt tarifele practicate, în aceste zile,...

Rabla. Foto: Pexels.com
Este vorba de instlarea unor dispozitive

Modificarea lansării Programului Protecția speciilor de faună sălbatică

Administrația Fondului pentru Mediu anunță...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1