Deciziile zilei la Palatul Victoria. Ce s-a aprobat în şedinţa de Guvern

DCBusiness Team / 20 iul 2022, 17:47
Ședință de Guvern
Ședință de Guvern

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 20 iulie 2022.

I.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înființarea Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale
Guvernul a adoptat actul normativ prin care se înființează Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale.
Comitetul are ca obiectiv prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale, denumite în continuare IAAM, din unitățile medicale sau centrele rezidențiale de stat și private pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România.  
Astfel, Comitetul va planifica, iniția, coordona, monitoriza și evalua măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse prin Strategia națională de prevenire și limitare a efectelor IAAM.
Totodată, acesta va elabora un plan național de informare publică privind semnificația, modalitățile de apariție și măsurile de prevenire a IAAM și responsabilitățile pacienților.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru organizarea si funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii
Măsurile vizează adaptarea structurilor INSP la noile atribuții ce i-au revenit în urma unor acte normative adoptate începând cu anul 2020. Aceste atribuții se referă la gestionarea problemelor de sănătate publică în condițiile răspândirii unor epidemii sau pandemii, a avizării punerii pe piață a unor suplimente alimentare, a produselor biocide sau a gestionării Registrului Electronic Național de Vaccinări.
Concret, printre modificările făcute se numără înființarea a două noi Centre Regionale de Sănătate Publică, structuri teritoriale fără personalitate juridică, la Craiova și Galați, pentru acoperirea regiunilor de dezvoltare Sud-Vest și, respectiv, Sud-Est; de asemenea, se înființează Laboratorul Național de Sănătate Publică prin preluarea laboratoarelor din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică, structură care se desființează.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
Hotărârea a fost aprobată.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
Hotărârea a fost aprobată.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0827 Cluj-Napoca (Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Hotărârea a fost aprobată.
6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen"
Investiția prevede realizarea unui proiect pilot privind utilizarea automotoarelor în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie, ca alternativă ecologică la transportul cu tracțiune diesel de pe liniile încă neelectrificate. Proiectul are o finanțare de peste 862 de milioane de lei, realizată prin fonduri PNRR – componenta 4 – Transport durabil, și de la bugetul de stat prin bugetul MTI.
Investiția în cele 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen este un proiect inovativ, fiind o tehnologie în faza de dezvoltare la nivel european și mondial. Avantajele aduse se referă la economii de timp pentru călători, reducerea costurilor de operare ale vehiculului, reducerea costurilor de întreținere și economii pentru operatorii de transport feroviar de călători, reducerea numărului de accidente și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1" - LOT 1- Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud între A1 (km 55+520) şi km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765", precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ -teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520 și Amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 (km 55+520) și km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765” situate pe raza localităților Domnești și Chiajna din județul Ilfov, Guvernul a aprobat suma de despăgubire în valoare de 2,8 milioane lei, aferentă unui număr de 24 imobile reprezentând teren în suprafață de 40.080 mp.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Prin acest act normativ, au fost eliminate unele dispoziții referitoare la regimul fiscal al tichetelor culturale, în sensul scoaterii acestora din sfera cheltuielilor deductibile.
Totodată, a fost abrogată prevederea referitoare la emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie, acestea urmând a fi emise doar in format electronic. Suportul electronic va conţine informaţii cu privire la valabilitatea utilizării tichetelor de valoare.    
Unitățile emitente vor fi obligate sa organizeze, până la data de 1 februarie 2023, pentru biletele de valoare pe suport de hârtie, o evidență proprie lunară și să transmită trimestrial date centralizatoare Ministerului Finanțelor.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi transmiterea acestuia în domeniul public al Oraşului Ştei
Hotărârea a fost aprobată.
10.     HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plăţile transfrontaliere în Uniune
Comunicatul Ministerului Economiei: http://www.economie.gov.ro/noi-masuri-pentru-protectia-consumatorilor-guvernul-a-adoptat-un-act-normativ-prin-care-prestatorii-de-servicii-de-plata-trebuie-sa-afiseze-clar-comisioanele-percepute-pentru-conversia-in-si-din-euro
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2022 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Hotărârea a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri
Hotărârea a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2022-2027
Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 exprimă opțiunea fermă de a recunoaște și susține excelența, de a recompensa performanța, de a stimula dezvoltarea colaborării între mediul public și cel privat pentru a adresa provocările economice și societale, de a face știința, inovarea și antreprenoriatul de inovare modele de succes pentru dezvoltarea sustenabilă a României în context local, național și internațional.
Comunicatul Ministerului Cercetării: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5814/comunicare-br-mass-media-guvernul-a-adoptat-strategia-na-ionala-de-cercetare-inovare-i-specializare-inteligenta-2022-2027

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
Hotărârea a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor -Administraţia Naţională de Meteorologie
Hotărârea a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu
Hotărârea a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Hotărârea a fost aprobată.
18.    GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău
Hotărârea a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Festivalul de Film Transilvania ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din laşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea a fost aprobată.

II.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Demararea discuţiilor cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în vederea cooperării în domeniul fondurilor europene nerambursabile şi semnarea unei scrisori de intenţie în acest sens
Memorandumul propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune inițierea unor discuții cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în vederea cooperării în domeniul fondurilor europene nerambursabile și semnarea unei scrisori de intenție în acest sens.
Documentul include în Anexă textul unei scrisori pe care Prim-ministrul să o adreseze în acest scop Secretarului General al OCDE.
Menționând rolul-cheie pe care calitatea guvernării îl are pentru ca investițiile realizate prin fonduri europene nerambursabile să se traducă într-o creștere socio-economică de impact la nivelul României, Memorandumul propus concluzionează că prin obiectivul general, scopul și expertiza deținută, rezultată din implicarea în identificarea celor mai bune soluții pentru guvernanța fondurilor la nivel european din perspectiva consolidării capacității administrative și studiile specifice efectuate pentru România, OCDE poate contribui substanțial la consolidarea impactului fondurilor europene nerambursabile la nivel național prin creșterea calității guvernanței. Documentul evocă, în acest context, studiile OCDE referitoare la România care arată că pentru susținerea relansării economice pe termen mediu și lung România trebuie să se concentreze pe o implementare eficientă a Planului Național de Redresare și Reziliență finanțat din bugetul Uniunii Europene, prin îmbunătățirea capacității administrative și realizarea reformelor necesare.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE-2023
Memorandumul a fost aprobat.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui nou Program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului
Programul de Cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Portugheză în domeniile culturii, educației, cercetării științifice, tineretului și sportului, mass-media și turismului, oferind posibilitatea celor două țări de a-şi promova culturile și pentru cunoaștere reciprocă.  
Totodată, măsura are în vedere asigurarea continuității proiectelor aflate deja în derulare și dezvoltarea unor noi linii de colaborare.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
Executivul a aprobat Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Prin acest Acord este instituită o procedură de autorizare prealabilă a persoanelor eligibile a fi angajate pe teritoriul statului gazdă. Este vorba de membrii de familie ai personalului diplomatic, consular, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în Ucraina și ale Ucrainei în România, care sunt autorizați să exercite activități lucrative în statul acreditar după obținerea autorizației corespunzătoare.
De asemenea, prin Acord se convine faptul că nu vor exista restricții privind natura sau tipul de activitate care poate fi efectuată, cu condiția ca aceasta să nu contravină ordinii publice sau securității naționale.
Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat de oricare Parte printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți.

5.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2022-2024
Strategia revizuită pentru orizontul de timp 2022-2024 este în concordanță cu indicatorii bugetari prevăzuți în Strategia Fiscal-Bugetară 2022-2024 și se axează exclusiv pe structura portofoliului datoriei publice guvernamentale.
Prin urmare, Strategia prevede direcția în care autoritățile intenționează să acționeze pentru asigurarea finanțării și pentru îmbunătățirea structurii portofoliului de datorie în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Finanțelor pentru administrarea datoriei publice
guvernamentale, respectiv:
-   Asigurarea necesarului de finanțare al administrației publice centrale pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu și lung;
-  Limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale;  
-  Dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat.

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind participarea României la negocierea convenţiei multilaterale pentru implementarea Pilonului Unu privind provocările fiscale care decurg din digitalizarea economiei
7.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru tineret 2022-2027
Elaborarea unui document strategic pentru perioada 2022-2027 se fundamentează pe rezultatele cercetării sociologice, ale procesului de consultare publică, buna practică și experiența anterioară relevată de Strategia pentru tineret 2015-2020.
Strategia pentru tineret va permite inițierea unor intervenții complexe și coordonate la toate nivelurile guvernamentale. Necesitatea elaborării unui astfel de document derivă tocmai din nevoia coordonării eforturilor tuturor instituțiilor implicate în susținerea politicilor publice pentru tineret. Astfel, se construiește viziunea pe termen mediu și lung în ceea ce privește dezvoltarea acestui domeniu de politici de tineret și vor fi identificate măsuri cu accent pe: reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale, susținerea antreprenoriatului, locuirii decente, accesului la educație și sănătate, participării active și dialogului constructiv.
Având în vedere caracterul său transversal, Memorandumul are în vedere constituirea, prin decizia prim-ministrului, a Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei naționale pentru tineret 2022-2027,  compus din: viceprim-ministru Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și secretari de stat din Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății; aparatul propriu de lucru al Viceprim-ministrului Sorin Mihai Grindeanu, Departamentul pentru Relații Interetnice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Secretariatul General al Guvernului și președintele Agenției Naționale pentru Romi.

8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV
9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Naţional de Acţiune 2022-2024 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP)
Guvernul aprobă Planul de Acțiune 2022-2024 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă.
Planul Național de Acțiune (PNA) 2022-2024 reprezintă ce-l de-al 6-lea Plan de Acțiune, de când a aderat Guvernul României, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership (Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă) și are ca scop întărirea determinării statului român în promovarea, susținerea și dezvoltarea politicilor specifice guvernării deschise. Transparența, digitalizarea administrației, combaterea corupției, participarea civică, incluziunea și responsabilitatea instituțională sunt valorile  care stau la baza politicilor de la nivelul guvernului.
Actul normativ propune implementarea următoarelor angajamente în responsabilitatea Secretariatului General al Guvernului:
-   Transparentizarea și operaționalizarea procedurilor administrative privind statutul de utilitate publică pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (Serviciul pentru Guvernare Deschisă) prin asigurarea posibilităților depunerii documentelor în fomat online, simplificarea și creșterea calității comunicării interinstituționale, digitalizare
-    Transparentizarea procesului de alocare și de utilizare a bugetului participative annual al autorităților publice (Serviciul pentru Guvernare Deschisă) în vederea creșterii numărului: de autorități ce alocă buget participative, de proiecte depuse de societatea civilă și de utilizatori ai platformei CONECT
-   Publicarea datelor deschise (Direcția Tehnologia Informației și Digitalizare)

III.    NOTE


1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Feteşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu" al judeţului Ialomiţa (U.M. 0247), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze Staţia de Pompieri Feteşti
2.    NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al statului, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, după cum urmează: imobilul, teren în suprafaţă de 1.764mp, situat în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, judeţul Dolj, imobilul, teren în suprafaţă de 1.582 mp, situat în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66 D, judeţul Dolj şi imobilul, teren în suprafaţă de 143 mp, situat în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, judeţul Dolj
3.    NOTĂ de INFORMARE privind stadiul derulării Programului Casa Verde Fotovoltaice şi modul în care acest program poate fi accelerat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8831
Diferența -0.0078
Zi precendentă 4.8909
USD
Azi 4.8176
Diferența 0.0726
Zi precendentă 4.745
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 17-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.8831 RON
USD flag1 USD = 4.8176 RON
GBP flag1 GBP = 5.7936 RON
CHF flag1 CHF = 5.0705 RON
AUD flag1 AUD = 3.3706 RON
DKK flag1 DKK = 0.6566 RON
CAD flag1 CAD = 3.7331 RON
HUF flag1 HUF = 0.0121 RON
JPY flag1 JPY = 0.0359 RON
NOK flag1 NOK = 0.4950 RON
SEK flag1 SEK = 0.4633 RON
XAU flag1 XAU = 275.0848 RON
Monede Crypto
1 BTC = 115980.68RON
1 ETH = 9158.35RON
1 LTC = 307.27RON
1 XRP = 1.86RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.96%
6 luni: 8.12%
12 luni: 8.27%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12648.65 0.13%
BET-BK 2310.13 0.16%
BET-FI 51493.80 0.77%
BET-NG 974.61 -0.13%
BET-TR 24577.70 0.11%
BET-TRN 24456.25 0.11%
BET-XT 1109.17 0.16%
BET-XT-TR 2141.56 0.14%
BET-XT-TRN 2131.70 0.14%
BETAeRO 923.09 1.27%
BETPlus 1885.47 0.18%
RTL 28912.35 0.08%

Opinii

Pilonul II de pensii nu mai are credibilitate

Mircea Coșea, pesimist în privința Pilonului II de pensii. Sfatul economistului pentru români

Mircea Coșea a nu are o viziune prea optimistă...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0