Deciziile zilei în şedinţa de Guvern. Află toate informaţiile

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 19 octombrie 2022.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea şi aprobarea plăţii contribuției Administrației Naţionale a Penitenciarelor la Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale şi Penitenciarelor - I.C.P.A, precum şi pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Guvernul a aprobat aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale și Penitenciarelor (I.C.P.A.), precum și plata sumei de 1.500 dolari/an, reprezentând contribuția anuală de participare a ANP la I.C.P.A
Suma se asigură prin bugetul anual al ANPC, în limita echivalentului în lei al sumei calculate pe baza cursului de schimb valutar de la data efectuării plății.
Contribuția poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării Generale a  I.C.P.A., caz în care plata contribuției anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
Calitatea de membru se exercită începând cu anul 2022.
De asemenea, se completează Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 în mod corespunzător, respectiv prin includerea I.C.P.A între organizațiile internaționale guvernamentale la care România, precum și prin precizarea  sumei reprezentând contribuția anuală de participare a ANP la I.C.P.A.
Asociaţia Internaţională a Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciarelor (I.C.P.A.) este o organizaţie nonguvernamentală cu statut consultativ special pe lângă Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite. Asociaţia a fost creată în anul 1998 cu scopul de a promova şi împărtăşi bunele practici existente în domeniul corecţional, pentru a spori siguranţa publică din comunităţile din întreaga lume. I.C.P.A. este cea mai mare asociaţie profesională a specialiștilor de servicii corecţionale şi penitenciare din întreaga lume (146 de țări de pe toate continentele), care îşi propune dezvoltarea profesională a lucrătorilor din instituţiile corecționale şi penitenciare, cu impact pozitiv asupra condițiilor custodiale, în special prin umanizarea tratamentului şi respectarea drepturilor deținuților, promovând schimbul de idei, experiențe, tehnologii şi norme legislative specifice domeniului carceral.
 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Actul normativ a fost aprobat.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind licența industrială unică
Actul normativ stabilește cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodată, simplifică procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare în vederea desfășurării unei activități industriale.
Prin acest demers legislativ se înființează Oficiul pentru Licență Industrială, având rolul de raționalizare, simplificare și digitalizare a procedurilor specifice în vederea obținerii licenței industriale unice. Printre atribuțiile acestui nou organ de specialitate al administrației publice centrale, menționăm constituirea și administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licențe industriale (PCUEL), care se va integra în sistemul e-guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României.
Punctul de contact unic pentru licențe industriale se va interconecta cu sistemele informatice ale autorităților competente, precum și cu datele asociate acestor sisteme, într-un mod în care datele vor putea fi partajate între părțile interesate, indiferent de tehnologia folosită.
Mai mult, intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, aferentă Pilonului III. ”Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice”.
Documentul a avut la bază Raportului Final al proiectului  ”Comprehensive redesign of the licensing system in Romania” privind simplificarea licențierii activității mediului de afaceri, elaborat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și lansat în România în luna mai 2022.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3yTM1TD
 

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,, Consolidare şi protecție versanți DN 7A km 63+200 -km 86+601 ", județul Vâlcea
Este vorba despre o porțiune de aproximativ 22 de km din drumul național DN 7A, reprezentând drumul de contur al lacului Vidra, la poalele Munților Latoriței și Munților Lotrului.
Valoarea totală a investiției este de 193,3 milioane lei, iar durata de execuție a obiectivului este de 20 de luni.
Finanțarea se realizează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ,,Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2"
Actul normativ aprobă fondurile necesare achiziționării de către Ministerul Transporturilor a 20 de rame electrice interegionale de lung parcurs (trenuri electrice).
Astfel, se aprobă suma de 184,28 milioane euro, cu TVA, care va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul de călători va avea un impact semnificativ asupra nivelului calității serviciilor oferite, a siguranței călătorilor și îmbunătățirii serviciilor de mediu, precum și asupra costurilor și a beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători.  
Flota de 20 rame electrice sunt introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect a fi electrificată și sunt vizate legături directe între marile orașe ale României.
Introducerea ramelor electrice de lung parcurs RE-IR2 vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe mai multe rute de pe rețeaua electrificată sau în curs de electrificare.
Achiziția trenurilor este necesară întrucât flota curentă de material rulant deținută de operatorii de servicii feroviare a depășit deja sau este pe cale să își încheie ciclul de viață, din acest motiv existând riscul ca, până în 2023, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă.  În ultimii 15 ani, în România nu s-au făcut achiziții de material rulant nou destinat transportului feroviar de călători.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centură Sud - Lot 3, Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud; Sector 2 km 0+000- km 2+500 aferent Centură Nord"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Prin acest act normativ, se rectifică bugetul pe anul 2022 al Companiei Naționale Căi Ferate C.F.R. SA, atât în ceea ce privește nivelul veniturilor și al cheltuielilor, cât și în ceea ce privește nivelul surselor de finanțare și a cheltuielilor de investiții.
Astfel, nivelul veniturilor a crescut la 5,05  miliarde lei (cu aproape 10% față de bugetul prognozat inițial, de 4,597 miliarde lei), iar cel al cheltuielilor a crescut la 5,535 miliarde lei (cu circa 6,76% mai mult față de bugetul inițial, de 5,184 miliarde lei).

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex,,- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ prevede modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Metrorex SA, rezultând diminuarea pierderilor cu 75,9% față de propunerea inițială, de la 418,354 milioane lei la 100,588 milioane lei. Totodată, au fost făcute modificări în structura programului de investiții.
Se propune modificarea veniturilor la 2,433 miliarde lei, de la 2,280 miliarde lei în bugetul de venituri și cheltuieli inițial, respectiv a cheltuielilor la 2,534 miliarde lei, de la 2,698 miliarde lei.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR-Călători"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen, la 4 august 2022 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Prin actul normativ, Executivul aprobă modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisia hidrotehnică româno-ungare la Sesiunea a XXXIII-a, modul de îndeplinire a obligațiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră.
Astfel, se urmărește protejarea calității apelor de frontieră, sporirea măsurilor de protecție contra inundațiilor, îmbunătățirea managementului durabil al apelor de frontieră, în beneficiul mediului înconjurător, comunităților locale și cetățenilor ambelor țări.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei construcții din domeniul public al statului şi din administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în domeniul public al municipiului Galați, judeţul Galați
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca- Costeşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022, și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022
Executivul a aprobat acordarea de stimulente financiare absolvenților clasei a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul național de bacalaureat din sesiunea din vară, în semn de apreciere a acestor rezultate.
Astfel, la propunerea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă, a fost majorată valoarea stimulentelor financiare pentru elevii care au finalizat examenele naționale cu media 10 din această vară, după cum urmează:
Ø 2.000 de lei pentru fiecare absolvent care a obținut media 10 la evaluarea națională de clasa a VIII-a, sesiunea 2022;
Ø 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta (sesiunea iunie-iulie 2022).
În anul 2022, un număr de 237 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională, respectiv 239 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.(222 la examenul național bacalaureat și 17 la examenul de bacalaureat german).

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea "Avioane Craiova" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire şi dotare Centru de Oncologie şi Radiochirurgie Stereotactică", în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Bucureşti

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
Actul normativ prevede dezvoltarea infrastructurii de turism pentru creșterea nivelului de competitivitate a industriei turistice românești pe harta turistică internațională, prin realizarea a două activități majore: dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic și dezvoltarea domeniului schiabil.
Pentru stațiunile balneare și balneoclimatice atestate, vor fi finanțate lucrările de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere a bazelor de tratament, traseele marcate pentru cură de teren, aleile promenadă, buvete, precum și achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice procedurilor balneare și amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice. În cazul localităților cu factori naturali terapeutici, dar care nu sunt atestate drept stațiuni, vor fi alocate în premieră fonduri pentru construirea bazelor de tratament cu dotări specifice.
Pentru dezvoltarea domeniului schiabil se are în vedere finanțarea următoarelor investiții de la bugetul de stat: construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea domeniilor schiabile, respectiv a pârtiilor de schi/școli/trasee de legătură, instalație de transport pe cablu, bandă transportoare pentru pârtii școală, tubbing, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare, pârtie/ pistă săniuș, drum acces, post de prim ajutor, amenajare/ reabilitare patinoar, dar și pentru infrastructura pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară, conexă domeniilor schiabile. Domeniile schiabile se vor finanța în ansamblu.
Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv consiliul județean în cazul în care obiectivele de investiții sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale județene ori în administrarea acestora precum şi unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociaților de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3EPZ4t1

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 335
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Suceava, Neamţ, Braşov, Constanţa, Galaţi, Prahova şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Cultural Plai ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa"
Construirea stadionului ”Gheorghe Hagi”, care se va realiza în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social - subprogramul ”Complexuri sportive”, va beneficia de o finanțare de 480,49 milioane lei de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții.
Obiectivul va avea o capacitate de 18.000 de locuri și va include și un teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare), cu tribună de circa 1.000 de locuri. De asemenea, va beneficia de amenajări exterioare (promenadă, alei, drumuri și platforme), rețele de utilități, împrejmuire și zone de parcare pentru jucători şi oficiali.
În plus față de funcțiunile de bază, cu destinație sportivă, clădirea stadionului va integra și o serie de funcțiuni complementare, precum săli de antrenament, centru de conferințe, spațiu expozițional, spații administrative, comerciale și de alimentație publică.
Durata de execuție a obiectivului de investiții este estimată la 28 de luni.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3DbLVtj
 
33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Costinești, judeţul Constanţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

35. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,HORUS"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

36. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru derogarea de la prevederile art.31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

37. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei revizuite cuprinzând cei 3 candidați ai României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1^9) din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
Prin acest memorandum, Executivul a aprobat lista revizuită a candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în conformitate cu aspectele invocate de către Comitetul consultativ de experți privind echilibrul de gen, precum și cele referitoare la lipsa calificărilor necesare în ceea ce privește unul dintre candidații propuși inițial.
Astfel, doamna Claudia Jderu, aflată pe primul loc pe lista de rezervă, îl va înlocui  pe domnul Bogdan Iancu, lista revizuită a candidaților României pentru funcția de judecător la CEDO cuprinzând următoarele persoane:
Ø Sebastian Rădulețu
Ø Răzvan Horațiu Radu
Ø Claudia Jderu

2. MEMORANDUM cu tema: Realizarea de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei" {IFIN-HH} a obiectivului de investiţii ,,Centru pentru Optică de Mare Putere (COMP)", prin intermediul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, program guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu finanţare de la bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.
Guvernul României a aprobat realizarea, de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), a unui Centru pentru Optică de Mare Putere (COMP) la Măgurele. Bugetul estimat pentru realizarea proiectului este de 17 milioane de euro, din care 12,5 milioane de euro vor fi destinate achiziției de tehnologie, echipamente și dotări.
Obiectivul va fi finanțat cu fonduri de la bugetul de stat, prin intermediul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Centrul va avea echipamente necesare pentru fabricarea și repararea componentelor optice de mare putere, care sunt utilizate la Infrastructura de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics) sau la alte centre de lasere de mare putere din România și din lume. Oglinzile fabricate local, cu costuri și durată de producție reduse, vor permite mărirea numărului și potențialului științific și aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.
Pentru realizarea acestor activități, se dorește colaborarea cu centre universitare și companii care dețin cunoștințele necesare pentru dezvoltarea soluțiilor celor mai potrivite cererii din domeniul laserelor de mare putere și pentru punerea lor în practică.
Din sfera academică, pentru acest proiect și-a manifestat interesul Universitatea din Osaka - Japonia, care a dezvoltat un prestigios centru de dezvoltare a laserelor de mare putere, inclusiv a opticii de mare putere (Institute of Laser Engineering), cu care ELI-NP a dezvoltat o colaborare.
Se va realiza o singură clădire cu regimul de înălțime P+1 (parter+etaj), dotată cu toate sistemele și echipamentele care să asigure funcțiunile și parametrii necesari activităților care se vor desfășura în cadrul Centrului COMP. Soluția constructivă va urmări o dispunere optimă a funcțiunilor și realizarea unei construcții eficiente energetic, în paralel cu utilizarea unor materiale de calitate superioară. Deoarece climatizarea în clădire va fi asigurată din sistemul geotermal cu pompe de căldură de la ELI-NP, sunt întrunite condițiile pentru realizarea unei construcții cu eficiență energetică foarte ridicată și amprentă de carbon cu valoare scăzută. De asemenea, clădirea va asigura o stabilitate ridicată a parametrilor de ambient din interiorul clădirii (temperatură, umiditate) și va asigura redundanța de funcționare a sistemelor și instalațiilor.
Suprafața totală a investiției este de 3.000 mp, din care 2.100 mp reprezintă suprafața construită a Centrului și 900 mp - suprafețele pentru utilități, alei, drumuri și spații verzi.
 

V. INFORMĂRI


1. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local
 

VI. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9699
Diferența 0.0009
Zi precendentă 4.969
USD
Azi 4.5984
Diferența 0.0161
Zi precendentă 4.5823
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 04-03-2024
EUR flag1 EUR = 4.9699 RON
USD flag1 USD = 4.5984 RON
GBP flag1 GBP = 5.8083 RON
CHF flag1 CHF = 5.1913 RON
AUD flag1 AUD = 2.9910 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3865 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0306 RON
NOK flag1 NOK = 0.4340 RON
SEK flag1 SEK = 0.4444 RON
XAU flag1 XAU = 303.5750 RON
Monede Crypto
1 BTC = 291785.36RON
1 ETH = 16006.71RON
1 LTC = 411.00RON
1 XRP = 2.89RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.97% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.08%
6 luni: 6.11%
12 luni: 6.12%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16009.52 0.75%
BET-BK 2978.41 0.63%
BET-FI 57504.25 1.41%
BET-NG 1140.41 0.70%
BET-TR 33218.43 0.74%
BET-TRN 32452.72 0.74%
BET-XT 1367.72 0.77%
BET-XT-TR 2806.07 0.76%
BET-XT-TRN 2745.99 0.76%
BETAeRO 1086.45 -0.09%
BETPlus 2375.59 0.71%
RTL 35341.99 0.96%

Opinii

Bursa de Valori București / Foto: BVB.ro

Performanțe record la BVB și politici credibile pentru România

Piața de capital din România a înregistrat...

Prof. Mircea Coșea

Mircea Coşea: Răscoală țărănească în România secolului XXI?

Profesorul Mircea Coşea semnează un editorial...

Profesorul Mircea Coșea

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel