Şedinţă Guvern, 13 iulie. Deciziile zilei pentru români, la Palatul Victoria

DCBusiness Team / 13 iul 2022, 07:27
Foto: Gov.ro
Foto: Gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 13 iulie 2022.

I. PROIECTE DE LEGI


1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, şi a Protocolului de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022
2.PROIECT DE LEGE privind aderarea la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ


1.PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
2.PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum şi modificarea unor acte normative

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ,,Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale REIR"
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen"
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,"Modernizare DN 7 km 52+300 - km 54+000, Titu", precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 54 din 05 august 2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov-Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul 512/64/2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10 februarie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieSecţia de contencios administrativ şi fiscal
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est", judeţul Arad
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Focşani -Bacău", judeţele Vrancea şi Bacău
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune"
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021-2022
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor clădire sediu şi teren, după caz, aflate în domeniul public al statului şi în adminstrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava şi Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cuprinse în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului (2022 - 2030)
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Mureş, Sibiu, Prahova, Bihor, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Sibiu, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Vrancea, Tulcea şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea poziţiei nr. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza"
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, respectiv aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a divizării unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, precum şi actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, ca urmare a reevaluării
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Dezvoltarea unui laborator national pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile"
28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român
29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Neamţ în domeniul public al judeţului Neamţ
30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, reabilitare şi dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraş Tismana, judeţul Gorj"
31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin. (1(2)) şi (9) ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2022
33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr.40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statutul, ca urmare a reevaluării acestora
34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune in vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

IV. NOTE


1.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti - Consiliul Local al Sectorului 2, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 218577-C1-U1, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
2.NOTĂ de INFORMARE privind adoptarea și implementarea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jalonului 215 aferent reformei sistemului de pensii din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - indemnizațiile/pensiile de serviciu, inclusiv pensiile militare

V. ANALIZE


1.ANALIZA referitoare la ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/sLfU

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8909
Diferența -0.0181
Zi precendentă 4.909
USD
Azi 4.745
Diferența -0.0044
Zi precendentă 4.7494
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 14-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.8909 RON
USD flag1 USD = 4.7450 RON
GBP flag1 GBP = 5.7696 RON
CHF flag1 CHF = 5.0380 RON
AUD flag1 AUD = 3.3761 RON
DKK flag1 DKK = 0.6575 RON
CAD flag1 CAD = 3.7206 RON
HUF flag1 HUF = 0.0124 RON
JPY flag1 JPY = 0.0355 RON
NOK flag1 NOK = 0.4990 RON
SEK flag1 SEK = 0.4689 RON
XAU flag1 XAU = 272.6466 RON
Monede Crypto
1 BTC = 116211.84RON
1 ETH = 9429.03RON
1 LTC = 303.73RON
1 XRP = 1.80RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.98%
6 luni: 8.13%
12 luni: 8.27%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12631.92 0.49%
BET-BK 2306.53 0.56%
BET-FI 51102.06 0.79%
BET-NG 975.90 0.52%
BET-TR 24551.29 0.48%
BET-TRN 24429.65 0.48%
BET-XT 1107.38 0.55%
BET-XT-TR 2138.64 0.54%
BET-XT-TRN 2128.77 0.54%
BETAeRO 911.53 0.60%
BETPlus 1882.01 0.43%
RTL 28889.67 0.62%

Opinii

Pilonul II de pensii nu mai are credibilitate

Mircea Coșea, pesimist în privința Pilonului II de pensii. Sfatul economistului pentru români

Mircea Coșea a nu are o viziune prea optimistă...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0