Şedinţă de Guvern, 8 februarie. Decizii importante pentru cetăţeni şi pentru mediul economic

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 februarie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., precum şi pentru modificarea unor acte normative

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în fata Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Alternativa Techirghiol", judeţul Constanţa

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila Mogoşoaia", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare intersecţie cu sens giratoriu în zona drumului naţional DN 39 (E87) km 23+190"

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Cadrului general de obligaţiuni destinate protejării mediului înconjurător şi combaterii schimbărilor climatice

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr, 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării codului de clasificaţie, valorii de inventar, a denumirii si a elementelor-cadru de descriere tehnică ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală precum şi trecerea unei părţi din bunul imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, demolării şi valorificării

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iași, a unui imobil situat în localitatea Târgu Frumos judeţul Iași trecut în domeniul public al statului ca urmare a procedurii de dare în plată

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 432/2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,0080 ha şi aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 4,4046 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport ,,Linia electrică aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET"

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 10,9798 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz" SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa"

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", precum şi transmiterea obiectivului de investiții ”Sistem hidrotehnic DUNĂRE-OLT, Derivaţia Drăgăneşti, etapa I-a, judeţul Olt şi Teleorman", a mijloacelor fixe şi terenurilor aferente ,,Sistem hidrotehnic OLTVEDEA- NEAJLOV, Derivaţie Ipoteşti", din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1120/2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit "

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea unor elemente ale descrierii tehnice, precum şi divizarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Colorăm Zâmbete ca fiind de utilitate publică

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grafoart ca fiind de utilitate publică

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași”

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Oraşelor din România ca fiind de utilitate publică

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cernica, judeţul Ilfov

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Siliştea, judeţul Brăila

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Vulpeni, judeţul Olt

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 3(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaților în România

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş" al judeţului Arad

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul-public al statului și administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106560 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a unui imobil trecut în domeniul public al statului, care se comasează la imobilul cu nr. MF 106560

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului cu nr. MF 106559 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ca urmare a restituirii acestuia către persoana îndreptăţită, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0260 Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, precum şi modificarea anexei nr.1 Ia Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile dintr-un imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 2661 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 1215 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mr. Constantin Ene" al judeţului Bacău şi modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi schimbarea administratorului imobilului şi a denumirii bunului

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, şi actualizarea persoanei juridice care administrează bunul imobil, a datelor tehnice şi valorii de inventar a bunului identificat cu numărul MF 60393 ca urmare a înscrierii în cartea funciară si a reevaluării acestuia și trecerea acestui imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al Municipiului Sighetu Marmaţiei pentru Liceul Pedagogic ,,Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", şi trecerea acestor bunuri imobile, cu excepţiaimobilului teren, din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și componența acestuia

38.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 3 alin.(1) lit.c) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare

IV. ANALIZE

1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea schemei de ajutor de stat Creditul Fermierului, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea articolului 12 alin (1) din Legea nr. 218/ 2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă

2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

3. ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Asigurarea fondurilor necesare pentru acordarea asistenţei umanitare aferente lunilor iulie-decembrie 2023, cetăţenilor străini proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind posibilitatea contractării de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut și/sau a unei serii de împrumuturi pentru politici de dezvoltare

2. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobate pentru luna februarie 2024 pentru Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativ

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea antarctică, semnat la Montevideo, la 16 noiembrie 1998

4. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament/bugetare, aprobate pe luna februarie 2024 pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2024, conform art. IV alin. (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna februarie 2024 la titlul 40 ,,Subvenții” aferente Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2024

VI. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2024

2. NOTĂ DE INFORMARE privind implementarea grantului din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene acordat pentru finanţarea operaţiunilor efectuate ca urmare a secetei din vara anului 2022 în România

3. NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2024
 
VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

VIII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative

2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 iniţiative legislative
 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9753
Diferența -0.0016
Zi precendentă 4.9769
USD
Azi 4.597
Diferența 0.0127
Zi precendentă 4.5843
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 26-02-2024
EUR flag1 EUR = 4.9753 RON
USD flag1 USD = 4.5970 RON
GBP flag1 GBP = 5.8238 RON
CHF flag1 CHF = 5.2177 RON
AUD flag1 AUD = 3.0160 RON
DKK flag1 DKK = 0.6675 RON
CAD flag1 CAD = 3.4081 RON
HUF flag1 HUF = 0.0128 RON
JPY flag1 JPY = 0.0305 RON
NOK flag1 NOK = 0.4359 RON
SEK flag1 SEK = 0.4451 RON
XAU flag1 XAU = 298.9173 RON
Monede Crypto
1 BTC = 234505.52RON
1 ETH = 14025.08RON
1 LTC = 319.22RON
1 XRP = 2.46RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.97% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.08%
6 luni: 6.11%
12 luni: 6.13%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16060.30 0.84%
BET-BK 2998.02 0.23%
BET-FI 57589.64 -1.28%
BET-NG 1153.33 1.11%
BET-TR 33321.00 0.84%
BET-TRN 32553.15 0.84%
BET-XT 1372.27 0.61%
BET-XT-TR 2815.14 0.61%
BET-XT-TRN 2754.88 0.61%
BETAeRO 1099.30 -0.11%
BETPlus 2384.08 0.83%
RTL 35674.18 0.29%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel