Şedinţă de Guvern, 4 mai. Decizii importante pentru români şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro
Ședință de Guvern / Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 4 mai 2023.

I.PROIECTE DE LEGI


1.PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

II.PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023- 2024
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desemnarea, organizarea şi operaționalizarea Autorității Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuției financiare voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anul 2023
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, în anul 2023
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producției de cartof de consum", în anul 2023
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale -pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud"
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2023-2025
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor -Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a unei donaţii privind un imobil din proprietatea privată a Total Asset Management S.R.L.
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1" - LOT 2 – Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54+700 şi DN 5 km 40+000", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna"
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Rusăneşti, judeţul Olt
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

III.MEMORANDUMURI


1.MEMORANDUM cu tema: Modificarea Memorandumului cu tema Aprobarea prelungirii perioadei de implementare pentru o serie de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) - nr. 20D/161 din data de 15.02.2023
2.MEMORANDUM cu tema: Crearea premiselor necesare lansării ghidurilor de finanţare pentru: - investiţii de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orăşeneşti ş imunicipale din Prioritatea 2 – Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate;- investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi (spitale judeţene/judeţene de urgenţă şi monospecialitate) din Prioritatea 4 - Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi
3.MEMORANDUM cu tema: Prospectarea poziţiei părţii ungare în privinţa deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei în zona localităţilor Beba Veche (România)-Kilbekhaza (Ungaria)
4.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei instituţionale a delegației României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului Interreg VI-A România-Ungaria

IV.NOTE


1.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente SPRIJINULUI MATERIAL ACORDAT CATEGORIILOR DE PERSOANE AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC DE DEPRIVARE MATERIALĂ ŞI/SAU RISC DE SĂRĂCIE EXTREMĂ, PRIN MĂSURA TEMPORARĂ ,,SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA", aprobat prin Memorandum în şedinţa Guvernului din data de 09 martie 2023
2.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, aprobat prinMemorandum în şedinţa Guvernului din data de 11 ianuarie 2023
3.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul lansării apelurilor de proiecte în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare 2021-2027 (PEO) şi în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială (PoIDS)
4.NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare 31 martie 2023
5.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Diculeşti, judeţul Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Diculeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru" al Judeţului Vâlcea (UM. 0353), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze o subunitate de pompieri în localitatea Diculeşti
6.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti, satul Cojani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj (U.M. 0237), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Târgu Cărbuneşti, satul Cojani
7.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Fălticeni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă" Suceava
8.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Pişchia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat" al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Pişchia
9.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Biled, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Biled în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Biled
10.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Gohor, judeţul Galaţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Gohor în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu" al judeţului Galaţi (U.M. 0403), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Gohor
11.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Costeşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei Costeşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui
12.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Giulvăz, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Giulvăz în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat” al judeţului Timiş (U.M. 0420), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Giulvăz

V.PUNCTE DE VEDERE


1.PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9748
Diferența -0.0003
Zi precendentă 4.9751
USD
Azi 4.5777
Diferența -0.0102
Zi precendentă 4.5879
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9748 RON
USD flag1 USD = 4.5777 RON
GBP flag1 GBP = 5.8147 RON
CHF flag1 CHF = 5.0370 RON
AUD flag1 AUD = 3.0641 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.3626 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0294 RON
NOK flag1 NOK = 0.4288 RON
SEK flag1 SEK = 0.4282 RON
XAU flag1 XAU = 359.4834 RON
Monede Crypto
1 BTC = 306457.74RON
1 ETH = 14147.52RON
1 LTC = 381.64RON
1 XRP = 2.34RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17590.04 1.31%
BET-BK 3237.76 1.18%
BET-FI 59269.72 0.02%
BET-NG 1246.57 0.62%
BET-TR 37200.53 1.34%
BET-TRN 36284.55 1.34%
BET-XT 1493.36 1.17%
BET-XT-TR 3117.85 1.21%
BET-XT-TRN 3046.56 1.21%
BETAeRO 1053.39 0.20%
BETPlus 2596.49 1.25%
RTL 38601.54 1.29%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Mircea Coșea: BNR a ajuns un alergător singur de cursă lungă

Banca Națională a României a transmis luni, 13...

Parc industrial / FOTO: Freepik

Șanse bune pentru România. Parcurile industriale, o miză de 10 miliarde de euro

România are toate șansele să devină un...

Bogdan Chirieac

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel