Şedinţă de Guvern, 12 octombrie. Hotărârile zilei pentru români

DCBusiness Team / 12 oct 2022, 07:15

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 octombrie 2022.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional, precum şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

III.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Vâlcea în domeniul public al Oraşului Bălceşti, jud. Vâlcea şi de modificare a Anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12- Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, precum şi a Metodologiei de aprobare a investiţiilor finanţate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de asistenţă tehnică dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind asistenţa tehnică necesară implementării jaloanelor/ţintelor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "ElieWiesel''
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 325
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul International Holocaust Remembrance Alliance
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam-judeţul Hunedoara
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Tren metropolitan Gilău - Floreşti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj"
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900", pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reducerea riscului la inundaţii a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi"
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri referitoare la mutarea temporară a arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2817 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 425
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a reuniunii anuale a înalţilor funcţionari din domeniul bugetar din ţările din Europa Centrală, de Est şi de sud-Est, în perioada 26·28 octombrie 2022, la Bucureşti
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază cuprinse în anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti, precum şi pentru transmiterea unui bun imobil din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Național al Dansului București
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice şi sociale în Uniunea Europeană
2.    MEMORANDUM cu tema: Derularea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind Asistența pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor Uniunii Europene, precum şi eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Deplinelor Puteri în acest scop
3.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis aferente participărilor individuale ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfăşurate în străinătate, la manifestări internaţionale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe (INTI), în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, precum şi privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocieri şi semnării Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021
5.    MEMORANDUM cu tema: suplimentarea cu 21 posturi a numărului maxim de posturi bugetate ale Secretariatului General al Guvernului
6.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unui număr de 40 posturi vacante aferente Direcţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea asigurării activităţii de control sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră, precum şi activităţile de control din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
7.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei revizuite cuprinzând cei 3 candidaţi ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1^9) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă

V.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3VhqJsO.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9192
Diferența 0.0006
Zi precendentă 4.9186
USD
Azi 4.6852
Diferența 0.0017
Zi precendentă 4.6835
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 09-12-2022
EUR flag1 EUR = 4.9192 RON
USD flag1 USD = 4.6852 RON
GBP flag1 GBP = 5.6962 RON
CHF flag1 CHF = 4.9737 RON
AUD flag1 AUD = 3.1512 RON
DKK flag1 DKK = 0.6614 RON
CAD flag1 CAD = 3.4303 RON
HUF flag1 HUF = 0.0119 RON
JPY flag1 JPY = 0.0342 RON
NOK flag1 NOK = 0.4676 RON
SEK flag1 SEK = 0.4502 RON
XAU flag1 XAU = 268.5155 RON
Monede Crypto
1 BTC = 80755.70RON
1 ETH = 6014.16RON
1 LTC = 366.34RON
1 XRP = 1.85RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.71%
6 luni: 7.93%
12 luni: 8.20%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12152.46 -0.62%
BET-BK 2262.73 -0.16%
BET-FI 51123.87 -0.06%
BET-NG 895.61 -0.48%
BET-TR 23637.09 -0.62%
BET-TRN 23519.09 -0.62%
BET-XT 1060.09 -0.52%
BET-XT-TR 2049.29 -0.50%
BET-XT-TRN 2039.73 -0.50%
BETAeRO 832.89 0.17%
BETPlus 1816.57 -0.50%
RTL 27212.67 -0.95%

Opinii

Mircea Coșea
Adrian Negrescu / Foto: arhiva personală

Adrian Negrescu: Vremuri tulburi pe piața petrolului. Începe iar specula

Un lung lanț de circumstanțe care urmează să...

Adrian Negrescu, îngrijorat de evoluția petrolului

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt50
YesMy - smt4.1.0