Cum pot IMM-urile să obțină credite, fără garanții proprii. INTERVIU

Anca Mihailov / 22 feb 2019 / 12:05
Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM din 12 februarie 2019, este un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în sistemul financiar - bancar românesc, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova și Doctor
Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM din 12 februarie 2019, este un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în sistemul financiar - bancar românesc, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova și Doctor în Economie.

Un antreprenor poate obține un credit, chiar dacă nu are garanții proprii, apelând la ajutorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

 

Gheorghe Lăpădat, noul director general al Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), explică prin ce mecanisme pot fi ajutate întreprinderile mici și mijlocii să se finanțaze, astfel încât să-și poată susține și dezvolta activitatea. Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM din 12 februarie 2019, este un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în sistemul financiar - bancar românesc, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova și Doctor în Economie. A ocupat poziţii cheie de coordonare şi conducere, iar domeniile sale de expertiză sunt legate de activităţile de creditare, garantare, consultanţă, contabilitate şi audit financiar. În ultimii 14 ani, Gheorghe Lăpădat a ocupat funcţia de director general al Fondului Local de Garantare Craiova - Filiala FNGCIMM IFN SA, și funcţia de director general adjunct al FNGCIMM Bucureşti.


Cu peste 30 de ani de experiență în sistemul financiar-bancar românesc, care considerați că sunt cele mai importante acțiuni pe care ar trebui să le facă Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, pentru a veni în sprijinul IMM-urilor?

Gheorghe Lăpădat: Am făcut parte din echipa FNGCIMM încă de la înființarea societății și toate provocările pe care le-am avut de parcurs în toți acești ani mi-au demonstrat că prima condiție pentru a putea oferi un sprijin real IMM-urilor este să înțelegi foarte bine nevoia și contextul. Deși, la prima vedere ar putea părea simplu, complexitatea entităților economice grupate în categoria IMM generează o multitudine de aspecte care fac obiectul analizei economico-financiare. În acest context, ca intermediar între mediul de afaceri și cel financiar, trebuie să înțelegi și considerentele structurale ale partenerilor bancari - politici de risc, măsuri prudențiale -, fără a uita de așteptările acționarului. Ca atare, una dintre cele mai importante acțiuni pentru a oferi o susținere eficientă este legată de menținearea unui dialog deschis cu potențialii beneficiari, cu piața financiară, cu autoritățile și instituțiile partenere. Aplicând aceleași principii de bază - transparență, adaptabilitate și flexibilitate -, vom acționa în vederea recalibrării ofertei de produse de garantare, în funcție de semnalele pieței, de prioritățile programelor guvernamentale pentru IMM-uri și de solicitările specifice ale instituțiilor partenere. Ne dorim ca efectul final al acțiunilor noastre să fie resimțit în creșterea calității vieții, generată atât de sprijinirea antreprenoriatului românesc, de dezvoltarea economiei rurale și de dezvoltarea personală a fiecărui membru al comunității.


În ce constă continuarea modernizării activității FNGCIMM, pe care ați anunțat-o ca fiind unul dintre principalele obiective pe care le aveți, ca nou director general al Fondului?

Gheorghe Lăpădat: Majoritatea companiilor, incusiv cele care activează în servicii financiare, sunt astăzi marcate de apariția noilor tehnologii, ce pot avea un impact considerabil în modul de organizare al firmei, în planificarea resurselor, în evoluția afacerii, și chiar asupra culturii organizaționale. Specialiștii nostri explorează tendințele de digitalizare pentru a identifica aplicațiile ce ar putea conduce la automatizarea proceselor interne, în vederea îmbunătățirii proceselor de luare a deciziilor, reinventării și remodelarii experienței beneficiarilor, inclusiv din perspectiva accesului la serviciile FNGCIMM prin canale digitale.
Pentru noi, începutul anului 2019 a marcat integrarea în cadrul aplicației dedicate Programului Prima Casă a unui sistem care permite extragerea și prelucrarea automată a datelor din documentele necesare acordării unei garanții, prin tehnologia OCR - Recunoașterea Optică a Caracterelor (Optical Character Recognition) și înlocuirea activității manuale de validare a informațiilor colectate / documente încărcate în sistemele online, fără a afecta fluxurile și procesele partenerilor bancari. Principalele avantaje aduse de noua tehnologie sunt legate de semnalarea rapidă a erorilor din documentația transmisă de către finanțatori, reducerea timpului de analiză a unui dosar, eliminarea erorilor umane, cu efect în accelerarea proceselor de aprobare a solicitărilor de garantare. Utilizarea noii tehnologii pentru Programul Prima Casă este doar o primă etapă a demersurilor de dezvoltare și pentru celelalte programe guvernamentale administrate de FNGCIMM, precum „Prima Mașină” iar demersurile noastre au ca scop utilizarea tehnologiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor, simplificarea procedurilor de lucru, fluidizarea fluxurilor de garantare.

Ce plan de acţiuni are FNGCIMM programat pentru 2019?

Gheorghe Lăpădat: Orientarea către susținerea necesarului de finanțare a beneficiarilor și către piață va constitui punctul central al abordării, fie că ne vom adresa mediului antreprenorial, autorităților publice locale, fermierilor, beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020, sau tinerilor care doresc să investească în dezvoltarea personală. Mediul rural românesc are potențial economic în creștere, care poate fi corelat cu interesul finanțatorilor și al FNGCIMM de a contribui la implementarea unui număr însemnat de proiecte de infrastructură rutieră, educațională, socială sau de alimentare cu apă și canalizare. Prin realizarea acestei simbioze de colaborare, beneficiar-finanțator-Fond, poate fi dinamizată rata de absorbție a fondurilor europene alocată României de către Uniunea Europeană. Vom acorda o atenție deosebită dialogului cu potențialii beneficiari din întreaga țară, prin campanii de comunicare directă, pe care intenționăm să le derulăm în întreaga țară, iar dialogurile deschise și constructive ne vor permite dezvoltarea unor produse de garantare adaptate nevoilor specifice fiecărui sector de activitate. Simplificarea și digitalizarea procedurilor aferente, asigurarea cadrului adecvat de implementare a noilor programe guvernamentale, extinderea și modernizarea activității, pentru a răspunde celor mai bune practici în domeniul creditării, vor fi și în 2019 piloni strategici ai activității FNGCIMM.

Sectorul IMM-urilor are nevoie de sprijin concret. Care sunt direcţiile în care întreprinzătorii mici şi mijlocii pot fi sprijiniţi în afacerile lor?

Gheorghe Lăpădat: Experiența pe care am acumulat-o și flexibilitatea produselor de garantare ne permit să oferim un sprijin concret, oricare ar fi nevoile IMM-urilor de finanțare a activității și investițiilor, pe termen lung sau pe termen mai scurt. Valoarea maximă a unei garanții acrodate de FNGCIMM este de 2,5 milioane de euro, iar procentul maxim de garantare a creditului este de 80%. Fie că sunt IMM-uri la început de drum sau cu experiență în activitate, dacă decid să apeleze la un împrumut bancar, FNGCIMM poate garanta atât credite de investiții, cât și credite pentru desfășurarea activității curente, din surse proprii sau ca partener în cadrul Programelor guvernamentale dedicate IMM-urilor – ca în cazul Programului Start Up Nation sau Programului IMM Invest, ce se află în prezent în faza premergătoare lansării. Astfel, în cadrul Programului Start-Up Nation, beneficiarii pot accesa credite garantate de maximum 200.000 de lei, pentru dezvoltarea business-urilor, obligațiile de rambursare fiind garantate de către FNGCIMM, în proporție de maximum 80%. În cadrul primei ediții a programului, în 2017, din cele 8.444 de proiecte finanțate, FNGCIMM a acordat circa 5.100 de garanții pentru proiectele pre-finanțate cu creditele punte accesate de antreprenori, prin intermediul celor trei bănci partenere – BCR, CEC și Banca Transilvania.


În cadrul Programului IMM Invest vor putea fi accesate credite garantate de stat, în procent de maximum 50% sau 80% din valoarea finanțării, pentru proiecte de dezvoltare sau înființare de centre de agrement și proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare. Cu garanțiile FNGCIMM, întreprinzătorii pot realiza noi capacități de producție sau le pot dezvolta pe cele existente, pot moderniza sau retehnologiza capacități de producție, utilaje, instalații, clădiri și construcții, pot realiza investiții prin achiziții de mașini, utilaje, mijloace de transport, clădiri, licențe, animale de reproducție. Garanțiile Fondului se pot acorda și pentru linii de credit, credite globale de exploatare, credite pentru finanțarea cheltuielilor și stocurilor, credite pentru prefinanțarea exporturilor și orice alte tipuri de împrumuturi acordate de instituțiile financiare. Din această categorie, pot aminti de garanția OPTIMM, un produs accesoriu creditelor pentru capital de lucru, ce se adresează companiilor dinamice, cu nevoi punctuale de finanțare și care, printr-un proces foarte rapid de acordare, răspunde cerințelor de flexibilitate și rapiditate, ce caracterizează mediul antreprenorial. Garanția OPTIMM are o valoare de maximum 200.000 de lei și o valabilitate de maximum 24 de luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade consecutive de maximum 24 de luni.

Citeşte şi Ministrul Oprea: IMM-urile pierd sute de milioane de euro

În plus, garanțiile FNGCIMM mai pot constitui suportul pentru obținerea de scrisori de garanție bancară pentru participarea la licitații, pentru plata avansului și pentru alte tipuri de scrisori emise de cei mai importanți finanțatori din România. Cunoașterea avantajelor pe care le oferă utilizarea acestor produse de garantare stau la baza deciziei de a apela la o garanție financiară și dintre acestea pot enumera: extinderea accesului la produsele bancare de creditare; diminuarea costurilor adiționale creditului/scrisorii de garanție; preluarea parțială a riscului de credit de către FNGCIMM și simplificarea procesului de garantare, comparativ cu utilizarea garanțiilor ipotecare.

Ce ar trebui să știe aceşti antreprenori despre posibilitățile de facilitare a accesului IMM-urilor la finanţări, cu ajutorul FNGCIMM?

Gheorghe Lăpădat: Un antreprenor care are în vedere să inițieze o afacere sau să își dezvolte activitatea prin credit trebuie să știe în primul rând că poate obține un credit, chiar și atunci când nu are garanții proprii în procentul solicitat de bancă. Apelând la garanțiile Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, obținerea unei garanții este un demers simplu, care se realizează la solicitarea băncii, pe baza aceleiași documentații depuse pentru accesarea creditului și care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și posibilitatea de achitare a obligațiilor de plată.

Fie că este vorba despre credite pe termen mediu și lung pentru investiții sau de finanțări pe termen scurt, pentru asigurarea capitalului de lucru, beneficiarii eligibili trebuie să se încadreze în prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu completările și modificările ulterioare, respectiv să fie organizați ca societăți comerciale, societăți cooperative, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau asociații familiale autorizate, care îndeplinesc următoarele condiții: au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, conform ultimei situații financiare aprobate; se încadrează în categoria IMM, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2006, dovadă făcându-se cu declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății; au capacitate de rambursare a obligațiilor de plată asumate, așa cum rezultă din analiza bancii finanțatoare, efectuate conform normelor sale interne.

Cu experiența pe care o aveți și ca doctor în Științe Economice, cât de importantă considerați că este dezvoltarea IMM-urilor pentru creșterea economiei României?

Gheorghe Lăpădat: Cand vorbim despre IMM-uri, trebuie să știm că vorbim de peste 90% dintre societățile comerciale din România, astfel încât este evident rolul lor în creșterea economiei României. Totuși, densitatea IMM-urilor românești, raportată la populație, este inferioară mediei țărilor dezvoltate. Diferențe semnificative se pot observa și între regiunile de dezvoltare ale României. Ca atare, problematica IMM-urilor trebuie abordată dintr-o perspectivă mai largă, începând, poate, cu o educație antreprenorială timpurie, cu măsuri care să aibă ca rezultat înființarea mai multor firme, echilibrat, pe întreg teritoriul țării, firme capabile să producă dezvoltarea întregului mediu de afaceri. O simplă abordare cantitativă nu este, însă, suficientă, și nu va produce efectele așteptate, dacă nu vom completa măsurile de stimulare a înființării de noi firme cu măsuri de susținere a lor în primii ani de derulare a activității, pentru a le prelungi durata de viață și a le oferi șansa să se dezvolte, pe baza abilităților de inovare și flexibilității specifice.
Dintr-o perspectivă calitativă, pentru o creștere economică sustenabilă, trebuie identificate acele sectoare și firme care au cel mai mare potențial de înființare a noi locuri de muncă și care pot influența pe termen mediu și lung creșterea sustenabilă și substanțială a PIB.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play


Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9243
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9245
USD
Azi 4.112
Diferența 0.0009
Zi precendentă 4.1111
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 17-04-2021
EUR flag1 EUR = 4.9243 RON
USD flag1 USD = 4.1120 RON
GBP flag1 GBP = 5.6647 RON
CHF flag1 CHF = 4.4730 RON
AUD flag1 AUD = 3.1855 RON
DKK flag1 DKK = 0.6621 RON
CAD flag1 CAD = 3.2874 RON
HUF flag1 HUF = 0.0136 RON
JPY flag1 JPY = 0.0378 RON
NOK flag1 NOK = 0.4908 RON
SEK flag1 SEK = 0.4877 RON
XAU flag1 XAU = 233.8266 RON
Monede Crypto
1 BTC = 253208.94RON
1 ETH = 10002.65RON
1 LTC = 1286.85RON
1 XRP = 6.58RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 1.67% p.a.
ROBOR:
3 luni: 1.59%
6 luni: 1.68%
12 luni: 1.74%
EURIBOR:
3 luni: -0.5370 %
6 luni: -0.5120 %
12 luni: -0.4780 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10322.04 -0.18%
BET-BK 1946.63 -0.32%
BET-FI 44535.08 -0.35%
BET-NG 757.29 0.15%
BET-TR 17378.47 -0.18%
BET-XT 916.17 -0.17%
BET-XT-TR 1549.86 -0.16%
BETPlus 1541.08 -0.18%
RTL 21552.15 -0.57%
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2021 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt1
YesMy